Top
  >  Ανακοινώσεις   >  Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Λέκας, Δήμου Δυτικής Σάμου

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Προκηρύσσει, τη διενέργεια  φανερής,  προφορικής και πλειοδοτικής, δημοπρασίας, με σκοπό την εκμίσθωση δημοτικού κοινοχρήστου χώρου 110,00τ.μ. στην πλατεία της κοινότητα Λέκας– Δήμου Δυτικής Σάμου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου και λήγει οπωσδήποτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης της διαδικασίας 12:00 μμ και ώρα λήξης 13:00 μμ , στο Δημαρχιακό Κατάστημα –Δήμου Δυτικής Σάμου.

Για  να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα για το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ του/των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι:  έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
  3.  Φωτοτυπία της αστυνομικής του Ταυτότητας του συμμετέχοντος.
  4. Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση του Ν. 4442/2016, η οποία να προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.
  5. Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας  του Δήμου Δυτικής Σάμου ή σχετική βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ρύθμισης οφειλών και εξυπηρέτησής τους.
  6. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
  7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
  8. Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, Τράπεζας, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) υπολογιζόμενου επί της τιμής εκκίνησης και η οποία με τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στο Δήμο Δυτικής Σάμου. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, ο αναδειχθείς πλειοδότης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, αξίας ίσης με το 10% επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος για ολόκληρο τον χρόνο της μίσθωσης.
  9. Αξιόχρεο εγγυητή.
  10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

 Κάθε συμμετέχων στη δημοπρασία οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και  θα είναι αλληλέγγυος και εις εκπλήρωση ολόκληρη των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου τις ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00π.μ. – 14:00 π.μ., Τηλέφωνα:22733 50833 -50817.

Μετάβαση στο περιεχόμενο