Top
  >  Ανακοινώσεις   >  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέα για το αρδευτικό δίκτυο Δ.Ε. Μαραθοκάμπου

   Ο Δήμος Δυτικής Σάμου προσκαλεί όποιον ενδιαφέρεται  να προσληφθεί ως υδρονομέας για τα αρδευτικά δίκτυα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθοκάμπου , να υποβάλλει Αίτηση και δικαιολογητικά µε τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Αριθµός θέσεων

Η Οικονομική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµόν 91/2022 (ΑΔΑ: Ψ27Η46ΜΦΟ8-ΘΦΦ) απόφασή της, ενέκρινε την πρόσληψη ενός υδρονομέα, για τα αρδευτικά δίκτυα της Δημοτικής Κοινότητας  Μαραθοκάμπου, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται από την υπογραφή της, έως 31/10/2022. 

 • Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά

Υποβάλλεται Αίτηση

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισµό επισυνάπτονται:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή γέννησης
 4. Απολυτήριο Δημοτικού ή Τριτάξιου Γυμνασίου
 5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 6. ΑΦΜ
 7. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
 8. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Τράπεζας
 9. Εκλογή υδρονοµικών οργάνων

                   Τα υδρονοµικά όργανα θα επιλεγούν από το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο.

 • Αναδιορισµός

                   Τα υδρονοµικά όργανα διορίζονται µόνο για την χρονική διάρκεια της  αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

 • Καθήκοντα Υδρονοµέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή  αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως (ή κατά τα κρατούντα έθιµα και την καθιερωµένη σειρά αρδεύσεως, εάν δεν υπάρχει κανονισμός).

β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων  και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς τους.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων.

στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις τα αρµόδια όργανα παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ. (κατά το Β∆ 28.3/1957) «Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις

µικράν από τούτων απόσταση κειµένων αγροτικών κτηµάτων, διά κέκτηνται αρµοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως «και τα άλλα αρµόδια όργανα».

 • ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου , στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας  Μαραθοκάμπου και στο site ∆ήµου.

 • Κατάθεση δικαιολογητικών  –  Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή  17/6/2022 έως και την Δευτέρα 20/6/2021 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο