Top
  >  Ανακοινώσεις   >  Αιτήσεις για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020) με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ο Δήμος μας, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την παραχώρησή  απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, τόσο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης(όμοροι) όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών(μη όμοροι), έως και τις 30/04/2022.

   Από την 1 Μαΐου 2022, έως και 30 Ιουνίου 2022, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία.

  Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι ιδιοκτήτες όμοροι του αιγιαλού  επιχειρήσεων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), κέντρων αναψυχής, ναυταθλητικών σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής και επιθυμούν να προβούν σε απευθείας μίσθωση έκτασης του αιγιαλού για το έτος 2022, να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, που θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, 

3.  Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο Δήμο,

4. Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη με επιμέλεια του αιτούντα, που ελέγχεται και θεωρείται από τον  Δήμο μας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω ΚΥΑ,

5. Υπεύθυνη Δήλωση,

6. Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα,

   Αν πρόκειται για συνέχιση μίσθωσης, προηγούμενου έτους, παρακαλούνται οι εκμισθωτές να προσέλθουν για την εμπρόθεσμη πληρωμή.

Επίσης είναι θεμιτή, η εκδήλωση ενδιαφέροντος, για χρήση αιγιαλού και παραλίας με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας(μη όμοροι). 

   Οι αιτήσεις των όμορων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Σάμου, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.

   Σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις ή αυθαίρετη χρήση αιγιαλού και παραλίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2273350815.

Μετάβαση στο περιεχόμενο