Top
  >  Ανακοινώσεις   >  Κατάθεση δικαιολογητικών επιχορηγούμενων Συλλόγων έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Καλούνται όσοι εκ των Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων του Δήμου Δυτικής Σάμου επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης δράσεων-εκδηλώσεων έτους 2022 από το Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006, και στο άρθρο 66 του Ν. 4735/20  να υποβάλουν αίτηση έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, η οποία να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συλλόγου για την επιχορήγηση. (Σύμφωνα με την νομοθεσία ο προϋπολογισμός των εξόδων των εκδηλώσεων-δράσεων δεν θα πρέπει να καλύπτεται εξολοκλήρου από επιχορήγηση του Δήμου).

2. Καταστατικό Συλλόγου, με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων. 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός και το έτος κατάθεσης στο Μητρώο του Πρωτοδικείου, καθώς και τυχόν μεταβολές. 

4. Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. (Το πρακτικό θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση των μελών του ΔΣ με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στο οποίο θα αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη επιχορήγησης).

5. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας (Έσοδα-Έξοδα) έτους 2021. (Όπως αυτό έχει κατατεθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Απαιτείται συνημμένα σχετική απόφαση έγκρισης – πρακτικό από τη Γενική Συνέλευση και οποιουδήποτε άλλου οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό – Εξελεγκτική Επιτροπή).

6. Προϋπολογισμό (Έσοδα-Έξοδα) έτους 2022, συμπεριλαμβανομένου των δράσεων για τις οποίες ζητείται η επιχορήγηση.

 7. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1  057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014».

*Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.

8. Αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή  του Π/Υ 2022 και του απολογισμού του 2021. 

9.Αίτημα με τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση (συνημμένο υπόδειγμα). 

10. (Για αθλητικά Σωματεία).Έκθεση με τις  δράσεις που υλοποίησαν κατά το τρέχον έτος καθώς και οι δράσεις που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν και στις οποίες θα διαθέσουν την επιχορήγηση που θα λάβουν. Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες και να αφορούν την προαγωγή της πνευματικής και αθλητικής ανάπτυξης της Σάμου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρονται:

α) Δραστηριότητες

β) Αριθμός Αθλητών

γ) Τμήματα που λειτουργούν

δ) Προπονητές

ε) Πρωταθλήματα που συμμετέχουν

στ) Επιτυχίες Συλλόγου – Διακρίσεις Αθλητών

Εφόσον εγκριθεί η επιχορήγηση του Συλλόγου σας επιπροσθέτως θα μας προσκομίσετε :

α) Φορολογική ενημερότητα (για ποσό άνω των 1.500€

            β)Ασφαλιστική Ενημερότητα (για ποσό άνω των 3.000€)

γ) Πρακτικό αποδοχής Δ.Σ της επιχορήγησης

δ) Γραμμάτιο είσπραξης εις διπλούν

ε) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα επ’ ονόματι του εν λόγω σωματείου ή συλλόγου.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Όλοι οι φορείς θα καταθέσουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά για την επιχορήγηση έτους 2022 στο Δημαρχείο, στον α’ όροφο στην Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού-Αθλητισμού κα Ρίμπου Φωτεινή. 

ΑΙΤΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο