Top
  >  Τουρισμός   >  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

UPGRADE PROGRAMME

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: ΠΑΤΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ALL YOU NEED IS S A M O S

ΜΕΡΟΣ Ι
1.Εισαγωγικό Σημείωμα
Με πλήρη ενσυναίσθηση του καθήκοντός μας, συνεχίζουμε με υπευθυνότητα το έργο μας στο δύσκολο έτος που διανύουμε, δίνοντας καθημερινή μάχη για την υποστήριξη της λειτουργίας του δήμου μας, την αναστύλωση και επισκευή των υποδομών μας, την στήριξη των επιχειρήσεων, για την ενίσχυση του κοινωνικού μας ρόλου στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας και, πάντοτε, υπηρετώντας πιστά το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο.
Παρακολουθώντας διαρκώς τις ραγδαίες εξελίξεις που προκαλεί η πανδημία COVID-19, και αφήνει το αποτύπωμά της στην συμπεριφορά των καταναλωτών διαπιστώνουμε την ανάγκη προσαρμογής της καθημερινότητας μας στα νέα δεδομένα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη .
Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί κατά την πανδημία οδήγησαν σε νέους τρόπους αντίληψης των ταξιδιών και του τουρισμού από τους καταναλωτές με αναζήτηση «πιο πράσινων προορισμών», ταξίδια κοντινά με χρήση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, την δυνατότητα εξ αποστάσεων εργασία και στροφή σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός.
Τέλος στη φτώχεια, όχι στις ανισότητες και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως το 2030. Αυτό πρεσβεύουν εν συντομία 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που διαμορφώθηκαν από Διεθνείς Οργανισμούς και απλούς πολίτες.
Το 2015 μέσα από τη συνεργασία και των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ, ΜΚΟ αλλά και απλών ανθρώπων διαμορφώθηκαν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) που σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο ευημερούντα ειρηνικό και δικαιότερο, αλλά και σε έναν “υγιή πλανήτη”. Αποτελούν επίσης μια πρόσκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
Οι στόχοι και τα έργα που περιλαμβάνονταν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μας για το έτος 2022 πιθανότατα θα αναθεωρηθούν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και την επακόλουθη εξέταση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.
Ωστόσο συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον, βλέπουμε μπροστά δεν σπαταλάμε χρόνο ούτε δυνάμεις για να υπερασπιστούμε το χθες αλλά ενεργούμε με βάση τη λογική του αύριο. Δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας καθώς και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αποτελεί στοίχημα να πετύχουμε και να δημιουργήσουμε ένα υποδειγματικό δήμο. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συντείνουν στην επιδίωξη του σκοπού αυτού. Η αποτελεσματική διοίκηση αποτελεί τεράστια ευθύνη και ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση. Αίσθημα ευθύνης διακατέχει όλα τα στελέχη του οργανισμού των οποίων η εμπειρία και οι γνώσεις αποτελούν «κεφάλαιο» για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων μας.

 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Το παρόν Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου καταρτίστηκε με βάση τους στρατηγικούς στόχους του Ελληνικού Τουρισμού για το έτος 2022 και σύμφωνα με τους στόχους της τουριστικής προβολής των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
  Το σχέδιο κατατίθεται στη Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δυτικής Σάμου για γνωμοδότηση και λήψη απόφασης από το ΔΣ
  Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής μπορεί να αναθεωρείται στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
  Το νομοθετικό πλαίσιο είναι το ακόλουθο:
  τις αριθ. 14840/25-10-2012 και 514666/24-12-2014 Εγκυκλίους του
Υπουργείου Τουρισμού-Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), – Γενικής Διεύθυνσης Προβολής -Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης,
  τις διατάξεις των άρθρων 75, 93 , 95 & 96 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ
Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
  τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’),
  τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4276/2014,
  την εγκύκλιο του ΕΟΤ( Αριθ. Πρωτ.: 16536 Αθήνα, 28 /12/2018),
 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ) & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Η βασική στρατηγική του Ε.Ο.Τ είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε  κορυφαίο, ελκυστικό, πολυνησιακό  τουριστικό προορισμό, με πολυποίκιλη ενδοχώρα,  που προσφέρει ασφάλεια, οικειότητα, ποιοτικές υπηρεσίες και ευζωία, αυθεντικές και εξατομικευμένες εμπειρίες θεματικού τουρισμού,   καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
  Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ειδικότερα για το 2021, το αίσθημα που προέκυψε από την ανασφάλεια, την απομόνωση, τη μονοτονία, την αβεβαιότητα και το φόβο που κυριαρχεί σε όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη, είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο.
  Σε αυτό το κοινό αίσθημα που κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο, το ταξίδι έχει σημασία πιο πολύ από ποτέ. Όλα αυτά ο ταξιδιώτης τα θέλει ανθρώπινα και με ασφάλεια. Θέλει να βρεθεί σε ένα μέρος που όλα αυτά συνυπάρχουν αρμονικά και του προσφέρονται απλόχερα. Όλα αυτά που θέλει είναι η Ελλάδα.
  Το στοιχείο της ασφάλειας περιλαμβάνεται χωρίς ωστόσο να τονίζεται ως κεντρικό θέλγητρο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Γενικοί Στόχοι Μάρκετινγκ
Διαφοροποίηση και βελτίωση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Συνέχιση προώθησης θεματικών-εναλλακτικών μορφών τουρισμού προβάλλοντας ειδικότερα το  προσφερόμενο προϊόν που συγκεντρώνει τις περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης ανά περιφέρεια
Ενίσχυση της φήμης του προορισμού «Ελλάδα» και εδραίωσή της ως top of mind τουριστικού προορισμού
Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της προβολής και προώθησης θεματικών μορφών για χειμερινού τουρισμού κατά τους μήνες Δεκέμβριο-Φεβρουάριο, για ενίσχυση δωδεκάμηνης ζήτησης του brand Ελλάδα
Αύξηση ικανοποίησης του επισκέπτη μέσω της ανάδειξης αυθεντικών, εξατομικευμένων εμπειριών
 
Ειδικοί Στόχοι Μάρκετινγκ: 
Ενίσχυση της φήμης του προορισμού «Ελλάδα», αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία που δίνουν στην χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
Ενίσχυση προβολής συγκεκριμένων περιοχών, όταν, κατά περίπτωση, συντρέχουν ειδικοί λόγοι, έκτακτα γεγονότα και συνθήκες που το επιβάλλουν
Τόνωση του εγχώριου τουρισμού
Αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για adhoc στόχευση, ανάλογα με τις συνθήκες στις επιμέρους αγορές  και  τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδίων προς Ελλάδα, μέσω συνεργασιών με Τοur οperators, αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες κρουαζιέρας, λαμβάνοντας υπόψη  στοιχεία και εισηγήσεις που υποβάλουν οι Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού.
Επιδίωξη καλύτερων επιδόσεων ανάκαμψης σε σχέση με τον ανταγωνισμό (competitive set).
Αξιοποίηση των  υφιστάμενων και  νέων digital assets.
Αξιοποίηση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, με την ανάπτυξη συνεργειών με τις δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Επιτροπής 2021, καθώς και ανάπτυξη δράσεων από τα κατά τόπους Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού.
Ανάπτυξη συνεργειών με τρίτους φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ιδίως για την αξιοποίηση εργαλείων νέας τεχνολογίας, διεύρυνση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και με τον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα τον αγροδιατροφικό.
 
Βασικοί Άξονες Στρατηγικής Marketing για τον τουρισμό
Διαφύλαξη και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης  της Ελλάδας, ως τουριστικού προορισμού, μέσω αναβάθμισης και εμπλουτισμού του βασικού τουριστικού προϊόντος «Ήλιος και θάλασσα».
 Διαφοροποίηση/Εμπλουτισμός προορισμών με θεματικές αυθεντικές εμπειρίες και στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
Ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς υγειονομικά προορισμού.
Περαιτέρω ενίσχυση σε αφίξεις τουριστών στις χαμηλές τουριστικές περιόδους μέσω εξειδικευμένων συμφωνιών με Τour Operators.
 Άνοιγμα νέων αγορών και ενίσχυση υφιστάμενων ώριμων αγορών.

Το Τουριστικό Προϊόν

Δεδομένου ότι για το 2021 η ασφάλεια,  η ηρεμία και η δυνατότητα αποφυγής πολυκοσμίας  αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός τουριστικού  προορισμού, η επικοινωνία προτείνεται να εστιάζει πρώτιστα στους εξής θεματικούς άξονες:
Ήλιος και θάλασσα
Τουρισμός ευεξίας και αναζωογόνησης  (wellness)
Τουρισμός πολυτελείας
Υπαίθριες δραστηριότητες
Εναλλακτικός Τουρισμός /Εναλλακτική Ελλάδα (βουνά, ποτάμια, λίμνες, ενδοχώρα)
Θαλάσσιος τουρισμός  (yachting, sailing, diving)
Γαστρονομία
 
Δευτερευόντως, συνδυαστικά με τους ανωτέρω θεματικούς άξονες,  διατηρείται η προβολή και προώθηση των θεματικών/εναλλακτικών προϊόντων  που είναι σημαντικοί για τον ελληνικό τουρισμό , και ανάπτυξή τους αποτελεί διαχρονικό στόχο του ΕΟΤ.
Πολιτιστικός Τουρισμός
Θρησκευτικός / Προσκυνηματικός τουρισμός
Τουρισμός Πόλεων / City breaks
Αθλητικός τουρισμός  – Προπονητικός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός/τουρισμός κινήτρων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και δεδομένου ότι οι δράσεις τουριστικής προβολής οφείλουν να συνεχίζονται παράλληλα και μάλιστα σε αυτή την συγκυρία, με ιδιαίτερη έμφαση και ένταση στο ψηφιακό κομμάτι, που θα είναι το κύριο εργαλείο μας για το επόμενο διάστημα, καταρτίστηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το 2022, με σταθερό προσανατολισμό στους παρακάτω βασικούς στρατηγικούς στόχους:
Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των νησιών της Π.Β.Α. και ανάπτυξη διακριτής τουριστικής ταυτότητας, τόσο για το σύνολο της Π.Β.Α., όσο και για κάθε νησί ξεχωριστά (destination brand)
Προβολή των νησιών της Π.Β.Α. ως προορισμών που μπορούν να προσφέρουν ένα ασφαλές, διαφοροποιημένο και ειδικό τουριστικό προϊόν, βασισμένο στα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά γνωρίσματα του κάθε νησιού
Διασύνδεση της τουριστικής προβολής με τη γαστρονομία, την αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και το περιβάλλον των νησιών, ώστε να υπάρξει εμβάθυνση της διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους παραγωγικούς κλάδους
Προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών με άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
  Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ανήκει στο Νομό Σάμου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει έκταση 187,33 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 12.427 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
  Η Δημοτική Ενότητα Καρλοβάσου αποτελείται από το Καρλόβασι με πληθυσμό 6.708 κατοίκους βρίσκεται στα Βορειοδυτικά του νησιού και αποτελείται από 5 συνοικίες: Το Παλαιό Καρλόβασι, το Νέο Καρλόβασι, το Μεσαίο Καρλόβασι, τον Όρμο και το Λιμάνι.] Γι’ αυτό στο παρελθόν λεγόταν Καρλοβάσια. Είχε πολλά βυρσοδεψεία και καπνεργοστάσια τα οποία σταδιακά έκλεισαν λόγω της ανάπτυξης άλλων μορφών βιομηχανίας και τεχνολογίας. Στο Καρλόβασι βρίσκεται και η Σχολή Θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου , που περιλαμβάνει τις σχολές: Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μαθηματικών και Στατιστικής. Από το Καρλόβασι κατάγονταν ο Λυκούργος Λογοθέτης, ηγέτης των Σαμίων κατά την Επανάσταση του 1821 και ο μουσικοσυνθέτης Μανώλης Καλομοίρης. Επίσης, το Καρλόβασι αποτέλεσε τόπο εξορίας του Γιάννη Ρίτσου.
  Η Πορφυριάδα εμπορική σχολή, είναι από τα πιο σημαντικότερα κτίσματα της πόλης του Καρλοβάσου. Ιδρύθηκε το 1781 με οικονομική δωρεά από τη διαθήκη του Επισκόπου Προφυρίου. Εκτείνεται σε ένα μεγάλο μήκος της οδού Γοργύρα και ξεχωρίζει λόγω του μεγάλου του όγκου, αλλά και της αρχιτεκτονικής του. Πλούσια παλιά αρχοντικά και επιβλητικές εκκλησίες δημιουργούν την εικόνα μιας πόλης όπου συμβαδίζει η παράδοση με την επιχειρηματικότητα, το νέο με το παλιό.
  Η βορειοδυτική περιοχή του δήμου περιλαμβάνει τα παρακάτω χωριά & οικισμούς:
  Πλάτανος :Χτισμένος ψηλά στον Καρβούνη, ανάμεσα σε δάση και κλιμακωτούς αμπελώνες με εκπληκτική θέα στον επιβλητικό Κέρκη. Το δημοτικό σχολείο, παλιές κατοικίες, βρύσες και πλυσταριά αποτελούν εξαιρετικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Η γραφική πλατεία με τα πλατάνια σφύζει από ζωή με φιλόξενα καφενεία και ταβέρνες.
  Υδρούσσα: Ονομαστή για τα πολλά τρεχούμενα νερά και τα όμορφα πετρόκτιστα σπίτια. Ο επισκέπτης αξίζει να δει τον ναό των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου του 18ου αιώνα.
  Κοντακαίικα : Χωριό με πολλά αμπέλια και υπέροχη θέα. Ανατολικά, σε απότομη πλαγιά και υψόμετρο 650 μέτρων στην τοποθεσία «Καστροβούνι» σώζονται ερείπια βυζαντινού οικισμού. Επίνειό του είναι ο «Άγιος Νικόλαος» ή «Λιμανάκι» με μικρή παραλία, εξωκλήσι και ταβερνάκι για θαλασσινούς μεζέδες.
  Κονταίικα: Χωριουδάκι με δροσερή πλατεία, ιδανική για ανάπαυλα, περικυκλωμένο από δάση και καλλιέργειες.
  Άγιοι Θεόδωροι: Όμορφο μικρό χωριό, κρυμμένο σε καταπράσινη ρεματιά, με πευκώδη βλάστηση.
  Λέκκα: Κτισμένη σε κατάφυτη περιοχή, με μαγευτική θέα από την πλατεία της, στο Αιγαίο και στο Καρλόβασι. Έχει διατηρήσει το χρώμα μιας παλιάς εποχής.
  Καστανιά: Γραφικό χωριό στους πρόποδες του Κέρκη με πλούσια βλάστηση, αμπελώνες και τρεχούμενα νερά.
  Κοσμαδαίοι: Χωριουδάκι ψηλά στον Κέρκη με όμορφη θέα. Από εκεί ξεκινά διαδρομή μέσα από το δάσος για τη χαράδρα του Κακοπέρατου, όπου συναντάμε στην Μονή της Παναγίας και σπήλαιο με εκκλησάκι.
  Στην ευρύτερη περιοχή του δήμου της βορειοδυτικής Σάμου υπάρχουν και πολλοί μικροί αλλά γραφικοί οικισμοί: Τσουρλαίοι, Νικολούδες, Σουρήδες, Σακουλέικα, Σεβαστέικα.

Η Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου με 2.837 κατοίκους  περιλαμβάνει τον Μαραθόκαμπο όπου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σάμου. Είναι μια όμορφη μεσογειακή παραδοσιακή κωμόπολη του πρώην Δήμου Μαραθοκάμπου χτισμένη αμφιθεατρικά, με καμάρες και στενά δρομάκια στις νότιες παρυφές του Κέρκη. Έχει πανοραμική θέα, προς τον κόλπο, την Πάτμο και το Αγαθονήσι και προσφέρεται για περιήγηση. Είναι ένα από τα πλέον αναπτυσσόμενα τουριστικά κέντρα της Σάμου καθώς συνδυάζει απέραντες παραλίες, ιστορία και διατηρεί πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η ιστορία του Μαραθοκάμπου ξεκινά από τα Βυζαντινά χρόνια, όπου παίζει σημαντικό ρόλο στις ναυτικές και εμπορικές δραστηριότητες της αυτοκρατορίας. Συχνά έφταναν εδώ οι αγιορείτες καλόγεροι για να εμπορευθούν τα προϊόντα τους και να προμηθευτούν συγχρόνως τα προϊόντα της Σάμου που ήταν κυρίως λάδι και κρασί. Την εποχή της επανάστασης του 1821 και της Ηγεμονίας της Σάμου αργότερα ο Μαραθόκαμπος αποτελούσε καταφύγιο και κέντρο των Καρμανιόλων, των πρωτεργατών της επανάστασης. Ιστορικά μέρη που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί είναι ο όσιος Αντώνιος, ναός όπου κηρύχθηκε η επανάσταση στις 17 Απριλίου 1821, το Γυμνάσιο το οποίο φιλοξενεί πλούσια συλλογή παλαιών βιβλίων και το μουσείο με ιστορικά έγγραφα και κειμήλια. Στον Μαραθόκαμπο σώζεται το αρχοντικό του Σάμιου ήρωα Καπετάν Σταμάτη. Συγκεκριμένα: Ο Μαραθόκαμπος ήταν η γενέτειρα του Καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη, πολέμαρχου του Ναπολέοντα, στελέχους των Καρμανιόλων και ήρωα της Σαμιακής παλιγγενεσίας που η καταλυτική του παρουσία στην μάχη του Κάβο Φονιά έδωσε την νίκη στα Σαμιακά όπλα το 1924. Η οικογένεια του Καπετάν Σταμάτη, τα αδέρφια του, οι αδερφές του και οι γαμβροί του (ο ποιητής της Σάμου Τυρταίος, ο Γεώργιος Κλεάνθης και ο αρχηγός της Σαμιακής επανάστασης Λυκούργος Λογοθέτης), έδωσαν τα πάντα για τον αγώνα και πέθαναν στην γη της εξορίας την Εύβοια, όταν η Σάμος έγινε ηγεμονία. Σώζεται ακόμα στο Μαραθόκαμπο το σπίτι του, όπου και φυλάσσονται τα προσωπικά αντικείμενα του αγωνιστή. Στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου που θεμελιώθηκε το 1904 φυλάσσεται η καμπάνα που ήχησε στον Μαραθόκαμπο στις 17 Απρίλη 1821 καλώντας το χωριό για τον μεγάλο ξεσηκωμό. Στην εκκλησία αυτή φυλάσσεται ακόμα η εικόνα που έδωσαν σαν τάμα οι καπεταναίοι που ακολούθησαν τον Καπετάν-Σταμάτη κατά την έναρξη της επαναστάσεως. Στα χρόνια της ηγεμονίας και του μεσοπολέμου ήταν Δήμος με Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Αγρονομείο, Αστική Σχολή και Παρθεναγωγείο. Στις σχολές αυτές δίδαξαν φωτισμένοι δάσκαλοι που σπούδασαν στις σχολές της Ιωνίας και της Ευρώπης όπως οι χωριανοί Καρατζάς, Σφοίνης και Κώνστας. Στα κινήματα του Θ. Σοφούλη, στους απελευθερωτικούς αγώνες του 12-13 και στην Μικρασιατική εκστρατεία, οι Μαραθοκαμπίτες έδωσαν μαχητικό παρόν. Αμέσως μετά την ένωση της Σάμου με την υπόλοιπη Ελλάδα (1912) τέσσερα αδέλφια από τον Μαραθόκαμπο, οι ξακουστοί “Γιαγάδες”, νιώθοντας παραγκωνισμένοι, βγήκαν στην παρανομία. Με καταφύγιο τα βουνά και την υποστήριξη ομοϊδεατών τους, η ανταρσία τους κράτησε αρκετά χρόνια. Έτσι η ανταρσία των Γιαγάδων καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της Μαραθοκαμπίτικης Ιστορίας. Ο Μαραθόκαμπος αντιστάθηκε με πείσμα στην Αλβανία όσο και στην Μέση Ανατολή.  Αλλά και στα χρόνια της ιταλογερμανικής κατοχής (1941-1944) οι Μαραθοκαμπίτες είχαν μεγάλη δράση στην Εθνική Αντίσταση. Με επίσημο όργανό τους την εφημερίδα “Καρμανιόλος” έδρασαν στα βουνά εναντίων των κατακτητών. Ανάμεσα στους νεκρούς τις Καστανιάς που δολοφόνησαν άνανδρα οι Ιταλοί, ήταν και πολλοί Μαραθοκαμπίτες. Ο Μαραθόκαμπος γέννησε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δαμιανό και τον Μητροπολίτη Αλέξανδρο Δηλανά. Ο μεγάλος αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος έζησε ένα μέρος από τα παιδικά του χρόνια στον Μαραθόκαμπο. Από το Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου αποφοίτησαν ο λογοτέχνης Γιάννης Χατζίνης καθώς και ο λογοτέχνης και ιστορικός Αλέξης Σεβαστάκης.
Στην νοτιοανατολική πλευρά του Κέρκη, μέσα στην άγρια χαράδρα της Κιούρκας υπάρχουν αρκετές σπηλιές, γνωστές ως σπηλιές του μεγάλου Μαθηματικού Πυθαγόρα, οι οποίες ήταν για αυτόν το σπουδαστήριο, ο χώρος διαλογισμού και αναψυχής αλλά και εκεί κατέφυγε κυνηγημένος από τον τύραννο Πολυκράτη και στη συνέχεια διέφυγε στην Ιταλία (Συρακούσες).

Η νοτιοδυτική περιοχή του δήμου περιλαμβάνει τα παρακάτω χωριά & οικισμούς:

Κουμέικα: Χτισμένα ανάμεσα σε λόφους διαθέτουν μια πανέμορφη πλατεία, με αιωνόβιο πλάτανο, παραδοσιακές βρύσες και καφενεδάκι.
Σκουρέικα και Νεοχώρι: μικρά γειτονικά χωριουδάκια με στενά δρομάκια και όμορφες γειτονιές. Στην ευρύτερη περιοχή συναντάμε τους γαλήνιους παραθαλάσσιους οικισμούς της Βελανιδιάς, του Μπάλου, του Πέρρη, και του Πεύκου, με ξεχωριστές παραλίες και ωραία ταβερνάκια.
Όρμος Μαραθοκάμπου: Παραθαλάσσιο παλιό ψαροχώρι με ταβερνάκια στο λιμάνι που κάποτε ονομαζόταν «Γιαλός». Διαθέτει μαρίνα, αλιευτικό καταφύγιο και μικρό μουσείο παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης.

Βοτσαλάκια: Τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή κατά μήκος της ομώνυμης παραλίας από όπου φαντάζει επιβλητικός ο ορεινός όγκος του Κέρκη.

Καλλιθέα: Με υπέροχη θέα προς Ικαρία κι ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα της Σάμου. Ψηλότερα σε πυκνόφυτη πλαγιά βρίσκεται σπήλαιο με το εκκλησάκι της Παναγίας Μακρινής. Στον όρμο του Αγίου Ισιδώρου συναντάμε ένα από τα παλαιότερα καρνάγια της Σάμου.

Δρακαίοι: Το πιο απομακρυσμένο χωριό του νησιού σε κατάφυτη, βραχώδη πλαγιά του Κέρκη. Η θέα του εκτείνεται από τα μικρασιατικά παράλια ως το ακρωτήριο Δράκανο της Ικαρίας – αρχαίο παρατηρητήριο και φρυκτωρία, από όπου πιθανολογείται ότι αντλεί την ονομασία του.
Εδαφολογικά χαρακτηριστικά: Η γεωλογική δομή του νησιού είναι πολύπλοκη και χαρακτηρίζεται από έντονες τεκτονικές δομές. Το δυτικό μέρος αποτελείται από μάρμαρα σχιστόλιθους, ασβεστόλιθους, φυλλίτες και μεταμορφωμένα βασικά πετρώματα.
Κλίμα: Το κλίμα είναι ήπιο και υγρό το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι είναι ξηρό. Η Σάμος είναι ένα από τα πιο ηλιόλουστα μέρη της Ευρώπης, με περίπου 3.300,00 ώρες ηλιοφάνειας το χρόνο (ή 74% του έτους).

Χλωρίδα: Η πλούσια χλωρίδα και η μεγάλη βιοποικιλότητα είναι τα δυο βασικά χαρακτηριστικά του δήμου αλλά και της νήσου Σάμου γενικότερα. Η κύρια καλλιέργεια είναι η ελιά. Δεύτερη καλλιέργεια είναι το αμπέλι ενώ τα οπωροφόρα είναι μια ακόμη κατηγορία καλλιεργούμενων φυτών που ευδοκιμεί στην περιοχή. Τα δάση πεύκης καταλαμβάνουν κυρίως ορεινές περιοχές. Μεγάλη ποικιλία θάμνων αλλά και οικοσυστημάτων είναι το είδος πουρνάρι, η χαρουπιά, ο Σκίνος, ασπάλαθος, η κάπαρη και πολλά είδη ακόμη.
Πανίδα: Τα πιο σημαντικά είδη θαλάσσιας πανίδας, είναι η φώκια monachus-monachus και η χελώνα η caretta-caretta, που εντοπίζονται στην παράκτια ζώνη του Μικρού και του Μεγάλου Σεϊτάνι. Επίσης σημαντικό ενδιαίτημα για την φώκια monachus- monachus, αποτελεί η βραχώδης ακτή και το φαράγγι στο παράκτιο κρημνό της Χαράδρας από το Κακοπέρατο μέχρι το Σεϊτάνι. Η περιοχή Νatura προστατεύεται σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και έχει χαρακτηριστεί βιολογικό πάρκο. Άλλα είδη ο σκαντζόχοιρος, το τσακάλι ο λαγός, σαύρες, χαμαιλέων κ.α
Πολιτισμικό Περιβάλλον: Οι οικισμοί Μαραθόκαμπος, Νεοχώρι, Κουμείκα, Σκουρέικα, Παλαιό Καρλόβασι, Λέκα έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (βλ. ΦΕΚ 867/Β/7.9.1974 & ΦΕΚ 591/Β/15.05.2002). Σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Δυτικής Σάμου είναι τα διατηρητέα κτίρια που υπάρχουν σ αυτόν, όπως η Πορφυριάδα σχολή στο Καρλόβασι και η Κεντούριος Αστική Σχολή στον Μαραθόκαμπο. Υπάρχουν ακόμη Μουσείο Βυρσοδεψίας, Λαογραφικό Μουσείο στο Καρλόβασι, και ένα πλήθος μοναστηριών μεγάλης ιστορικής και πολιτισμικής αξίας όπως η «Μεταμόρφωση του Σωτήρα», «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος», «Ο Προφήτης Ηλίας» και στο Κέρκη το Μοναστήρι του Ευαγγελισμού.
Ο Δήμος Δυτικής Σάμου είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Π.Ο.Υ. το οποίο είναι το Δίκτυο των δήμων της χώρας μας στο Π.Ο.Υ.
Το Ελληνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων εργάζεται δε σθεναρά για την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών και μεθόδων του Π.Ο.Υ. για την προαγωγή της υγείας και την βιώσιμη ανάπτυξη στους Δήμους μέλη του με αποδέκτες τους πολίτες τους.

Η φιλοσοφία για τη δημιουργία της «ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας» του Δήμου Δυτικής Σάμου, βασίζεται στα παρακάτω κυρίαρχα στοιχεία που θα αναδείξουν ειδικές μορφές τουρισμού και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση και προβολή προτάσεων για ομάδες – στόχους όπως για παράδειγμα ο πολιτιστικός, θρησκευτικός και περιβαλλοντικός ή φυσιολατρικός τουρισμός, ο σχολικός ή εκπαιδευτικός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο ιαματικός τουρισμός κ.ο.κ.).
Συγκεκριμένα:

Στην γεωμορφολογία και το ανάγλυφο του Δήμου, με πολλές επιλογές δημιουργικής και ψυχαγωγικής ενασχόλησης, αναδεικνύοντας τις ΔΕ Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου σε Τουριστικό Προορισμό ποικίλων Δραστηριοτήτων.
Στην μεγάλη ακτογραμμή με σημαντικό αριθμό μοναδικού κάλλους παραλιών που θα μπορούσαν να φέρουν επάξια την «Γαλάζια Σημαία» μπορούν να φιλοξενηθούν χιλιάδες τουρίστες, όχι μόνο για κολύμπι αλλά και άλλες «θαλάσσιες» δραστηριότητες όπως ψάρεμα, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις κ.λπ.
Στην κομβική θέση που κατέχει η Σάμος, σταυροδρόμι λαών μεταξύ Ανατολής και Δύσης και των υπόλοιπων προορισμών του Αιγαίου και της λοιπής Ελλάδας, αποτελεί σημαντικό Τουριστικό & Πολιτιστικό Κέντρο µε πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.
Στην πλούσια Ιστορία του Δήμου Δυτικής Σάμου αλλά και ολόκληρης της Σάμου και στον μεγάλο πολιτιστικό πλούτο. Η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Σάμου οφείλει να είναι κυρίαρχο και αναπόσπαστο στοιχείο της τουριστικής προβολής του Δήμου μας. Το αρχαιολογικό μουσείο Σάμου βρίσκονται αγάλματα από το Ιερό της Ήρας, συλλογή ξύλινων αντικειμένων από τον 7ο αιώνα π.Χ. και το άγαλµα του Κούρου που έχει 5 μέτρα ύψος. Επίσης, υπάρχει το Εκκλησιαστικό Μουσείο και το Μουσείο Σαµιακού Οίνου. Άλλα µέρη που µπορεί να επισκεφτεί κανείς είναι στο Πυθαγόρειο όπου υπάρχει το βυζαντινό κάστρο, το αρχηγείο του Λυκούργου Λογοθέτη στην Επανάσταση, µαζί µε τον πανέµορφο ναό της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος, το αναστηλωµένο αρχαίο θέατρο, το Ευπαλίνειο Όρυγµα, (ένα από τα κορυφαία επιτεύγµατα µηχανικής του αρχαίου κόσµου), τα ιστορικά µοναστήρια της Μεγάλης Παναγιάς και του Τιµίου Σταυρού και το ναό της Ήρας, τον οποίο η «UNESCO» συμπεριέλαβε στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακόµη, στους Μυτιληνιούς ο επισκέπτης μπορεί να δει τα σπήλαια και τα αρχαία ορυχεία, και να επισκεφτεί το μουσείο του Ιδρύµατος Ζηµάλη όπου βρίσκονται τα απολιθωµένα οστά ζώων 8-10 εκατομμυρίων ετών που βρέθηκαν στο νησί, µαζί µε εκείνα του περίφηµου Σαµοθηρίου και να απολαύσει το «Καπλάνι της Βιτρίνας».
Από την αρχαιότητα αναπτύχθηκε στη Σάμο η τέχνη της αγγειοπλαστικής, η οποία φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Στα εργαστήρια αγγειοπλαστικής στα χωριά Μαυρατζαίοι, Κουμαραδαίοι, Μύλοι και Καρλόβασι, φτιάχνονται πανέμορφα αγγεία. Το γνωστότερο αγγείο της σαμιακής αγγειοπλαστικής είναι η «Κούπα του Πυθαγόρα». Σύμφωνα με την παράδοση, ο Πυθαγόρας έφτιαξε μια κούπα, εφαρμόζοντας τους νόμους της Φυσικής, για να πίνουν οι μαθητές του το κρασί με μέτρο. Εσωτερικά, η κούπα είχε μία γραμμή που όριζε ως πού έπρεπε να τη γεμίσει κανείς. Μια στάλα παραπάνω και η κούπα άδειαζε όλο το κρασί της από μία κρυφή οπή στη βάση. Με μια απλή εφαρμογή της υδραυλικής, ο Πυθαγόρας διδάσκει την έννοια του μέτρου, να απολαμβάνουμε δηλαδή το κρασί που ήδη έχουμε στην κούπα μας, αντλώντας τη μέγιστη ωφέλεια!
Στη μοναδικότητα ύπαρξης «βιομηχανικών καταστημάτων» στο Δήμο Δυτικής Σάμου και συγκεκριμένα το 1863 σε επίσημο έγγραφο της Σάμου αναφέρεται για πρώτη φορά, η ύπαρξη «βιομηχανικών καταστημάτων» εξαιτίας της άνθησης των ταμπάκικων στο Καρλόβασι της Σάμου για την περίοδο από το 1880 ως το 1930. Οι πρώτοι μύλοι που λειτούργησαν με ατμό χρησιμοποιήθηκαν στο Καρλόβασι το 1889-1990, όπου και ιδρύεται «Εταιρικός Σύνδεσμος» ειδικά για αυτό το σκοπό. Ο ανταγωνισμός μεγάλων κέντρων και η ελάττωση της ζήτησης σολοδέρματος, έφεραν και την παρακμή στα βυρσοδεψεία της Σάμου μετά το 1950. Υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα 7.1 Ρίχτερ που χτύπησαν το νησί στις 30 Οκτωβρίου 2020.
Στη μοναδικότητα του βιολογικού πάρκου στην περιοχή του Μικρού και του Μεγάλου Σεϊτάνι προστατευόμενη περιοχή Natura, που θεωρείται από τους σημαντικότερους παγκοσμίως, καθώς φιλοξενεί πληθώρα σπάνιων ειδών. Ο οικοτουρισμός, ο φυσιολατρικός τουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός (επίσκεψη σχολείων, φοιτητών, συλλόγων, αλλά και ΚΑΠΗ), είναι μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στο Δήμο Δυτικής Σάμου με επίκεντρο τον υδροβιότοπο, συμβάλλοντας έτσι στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αφού ο παράκτιος τουρισμός έχει πολύ περιορισμένη διάρκεια (περισσότερο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο).
Στη μοναδικότητα του φυσικού τοπίου στην περιοχή Ποτάμι, τρία χιλιόμετρα έξω από το Καρλόβασι βρίσκονται οι περίφημοι φυσικοί καταρράκτες της Σάμου. Οι καταρράκτες έχουν εξαιρετική φυσική ομορφιά και σχηματίζουν δύο μικρές λίμνες, ιδανικές για τους τολμηρούς που θέλουν να κολυμπήσουν στα παγωμένα νερά τους. Για να θαυμάσετε τους καταρράκτες από κοντά θα πρέπει να οδηγήσετε μέχρι το Ποτάμι και από εκεί να περπατήσετε για 1,5 χιλιόμετρο επιπλέον περνώντας την εκκλησία της Μεταμόρφωσης, την πιο παλιά εκκλησία του νησιού η οποία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Η διαδρομή πλάι στο ρυάκι είναι καταπληκτική, εναλλάσσεται αριστερά και δεξιά της κοίτης περνώντας πάνω από ξύλινα γεφυράκια. Ένας άγριος παρθένος βιότοπος, που ξεπερνά κάθε φαντασία. Ένας προορισμός από μόνο του, μια εξαιρετικής ομορφιάς διαδρομή, μια ωραία εμπειρία για τον επισκέπτη.
Στη μοναδικότητα ύπαρξης Ιαματικής πηγής στο νησί μας και συγκεκριμένα στο Καρλοβάσι. Σύμφωνα με την ιστορία και αναφορά του Κώστα Καμπούρη στο βιβλίο του “Το χρονικό της Σάμου” τ. Β’, σ. 69 αναφέρεται «Πριν από κάμποσα χρόνια, πολλοί Καρλοβασίτες μεταβαίνοντες για μπάνιο στο Ποτάμι διαπίστωναν ότι σε μερικά σημεία, κοντά στην παραλία, η θάλασσα ήταν χλιαρή. Αυτό ήταν αφορμή να συσταθεί το 1954 μια επιτροπή με πρόεδρο τον Ε. Χατζηγεωργίου, η οποία μετεκάλεσε τον εκ Κουμαραδαίων γεωλόγο και υδρολόγο Ελισαίο Καραγεωργίου να εξακριβώσει αν υπάρχει θερμοπηγή και που. Ο ειδικός διαπίστωσε ότι υπάρχει υποθαλάσσια πηγή στο τάδε σημείο. Η Επιτροπή αμέσως προέβη σε ερανική συγκέντρωση χρημάτων και με χρηματική κρατική συμπαράσταση διάνοιξε σήραγγα 156 μέτρων. Στο τέρμα της σήραγγας βρέθηκαν δυό πηγές: Μια μεγάλη και μια μικρή, μέσης θερμοκρασίας 34 έως 36 βαθμών, σε άλλη δε μεταγενέστερη εξέταση βρέθηκαν 29-30 βαθμοί και πήραν το χαρακτηρισμό θερμομεταλλικές ισχυρά ραδιενεργές 265 μονάδων MOCHE ή 964 ΕΜΑΝ υποχλωροδιούχες και ιωδιούχες.
Όμως οι αποκαλυφθείσες πηγές φαίνεται ότι δεν ήταν οι κύριες πηγές, αλλά δευτερεύουσες, δεν συνεχίστηκε όμως η διάνοιξη της σήραγγας από έλλειψη χρημάτων. Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών, ο ιδιοκτήτης των πηγών ΕΟΤ αποφάσισε να τις αξιοποιήσει και να τις εκμεταλλευθεί, αλλά δεν έθεσε σε εφαρμογή τις αποφάσεις του εκτός μιας χωροταξικής μελέτης βάσει της οποίας καταρτίστηκε κτηματολογικός πίνακας απαλλοτριώσεως 500 στρεμμάτων γης. Η έκταση αυτή σε τελευταία σχεδιαστική μορφή αξιοποιήσεως του πέριξ των πηγών χώρου περιορίστηκε σε 110 στρέμματα ανήκοντα στο Δημόσιο κι έτσι το θέμα αυτό τακτοποιήθηκε αζημίωτος για τον ΕΟΤ. Αλλά τελικά, ο ΕΟΤ αναθεώρησε την απόφασή του για την εκμετάλλευση των Ιαματικών Πηγών από τον ίδιο και τις παραχώρησε στο Δήμο Καρλοβάσου…» Μετά την έκδοση σχετικής  Διαπιστωτικής Πράξης του Δημάρχου Σάμου, (779/Α.Π.ΟΙΚ.Γ.Δ.39/02-04-2019), κου Μιχάλη Αγγελόπουλου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας εδαφικής έκτασης επιφανείας 22.220,43 τ.μ., από τον Ε.Ο.Τ. στο Δήμο Σάμου, νυν Δήμο Δυτικής Σάμου, που αφορά στην Ιαματική πηγή Ποταμίου Καρλοβάσου και εκδόθηκε το πιστοποιητικό μεταγραφής στις 15 Απριλίου 2019 από το Υποθηκοφυλακείο Καρλοβάσου. 
Στην ναυπηγική παράδοση του Δήμου Δυτικής Σάμου (π.χ. ταρσανάδες). Στο βορειοδυτικό τμήμα της Σάμου, στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας του χωριού Δρακαίοι, βρίσκεται ο μικρός οικισμός του Όρμου Αγίου Ισιδώρου (ή Αϊ Σίδερης) που εκτός από την άγρια ομορφιά του, έχει προσφέρει σημαντικά στην ιστορία της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής τέχνης. Ο Όρμος του Αγίου Ισιδώρου αποτελεί τον επίνειο των χωριών Δρακαίων και Καλλιθέα και ήταν ζωτικής σημασίας για τα δυο χωριά, αφού μέχρι το 1965 που κατασκευάστηκε ο αμαξωτός δρόμος, η επικοινωνία με το υπόλοιπο νησί γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από την θάλασσα με κύριο Λιμάνι σύνδεσης του Καρλοβάσου. Το όνομα προέρχεται από το ομώνυμο ξωκλήσι του οικισμού κτισμένο το 1530, αφιερωμένο στον Άγιο μάρτυρα Ισίδωρο εν Χίω, προστάτη των αρτοποιών και των ναυτικών και αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας την σε ένα δυναμικό προορισμό τουρισμού. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί και η δημιουργία μουσείου ναυτικής τέχνης και παράδοσης στον Όρμο Μαραθοκάμπου το οποίο έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και αναμένεται η ολοκλήρωση του με πολλαπλά οφέλη για την τουριστική προβολή του τόπου.
Στην ανάδειξη και προβολή των τοπικών προϊόντων, εδεσμάτων και συνταγών, σε μια συνέργεια επιχειρηματιών και παραγωγών, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής και τη σύνδεση του πρωτογενή (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), του δευτερογενή (αγροδιατροφή) με τον τριτογενή τομέα (εστίαση, φιλοξενία). Ξεχωρίζουν παραδοσιακά και σύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας ελιάς σε όλη την περιφέρεια καθώς και το εργοστάσιο σαπωνοποιίας το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο αιώνα λειτουργίας του με εξαγωγές ανά τον κόσμο.
Στη δυνατότητα ανάπτυξης και στήριξης πληθώρας αθλητικών υποδομών και δραστηριοτήτων (καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ, ιστιοπλοΐα, ποδηλασία κ.λπ. προς την κατεύθυνση προώθησης του αθλητικού τουρισμού. Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή θα διαδραματίσει η ολοκλήρωση του έργου «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου –Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού (ΑνΔιΚατ)» με δικαιούχο το Δήμο Σάμου από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΚΥΠΡΟΣ π/υ 264.300,00. Πρόκειται για κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα, ένα υποθαλάσσιο παραγωγικό πάρκο που έχει χωροθετηθεί στην περιοχή του κόλπου Μαραθοκάμπου. Πέρα από τα θαλάσσια σπορ, το όρος Κέρκης με εξαιρετικό φυσικό βραχώδης ανάγλυφο, προσφέρει τέρψη και ψυχαγωγία για τους λάτρεις των αναρριχητικών πεδίων και σύντομα θα υπάρξει πιστοποίηση ασφαλείας αυτών και επιπέδου δυσκολίας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό την ανάδειξη και στήριξη της πολιτισμικής ενότητας και συνέχειας του Αιγαιακού χώρου) με την σχολή θετικών επιστημών, ένα πανεπιστήμιο – δίκτυο, το καύχημα του Δήμου Δυτικής Σάμου, εκτός από την παροχή σύγχρονης ποιοτικής εκπαίδευσης, επικεντρώνει τις δραστηριότητές του και στην καλλιέργεια και προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η σύνδεση με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις, τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού έχουν οδηγήσει στα εξαιρετικά αποτελέσματα που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να επιδείξει στον τομέα αυτόν. Αναμφίβολά οι περγαμηνές και η εξαίσια θέση που κατέχει διεθνώς συμβάλλει στην προώθηση του συνεδριακού τουρισμού με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία του Δήμου Δυτικής Σάμου. Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η ανάπτυξη μιας αμοιβαίας δημιουργικής σχέσης μεταξύ Πανεπιστημίου και τοπικής κοινωνίας η οποία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στήριξης των φοιτητών και αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης αυτών είτε με την εξασφάλιση- παροχή υποτροφιών σε φοιτητές που διακρίνονται ιδιαιτέρως για την επίδοσή τους στην επιστήμη και στο ήθος τους, είτε με συνεργίες σύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης προσφέροντας ευκαιρία στους συμβαλλομένους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές και ικανότητες αλλά και να πραγματοποιηθούν πτυχιακές εργασίες- έρευνες προς όφελος των παραγωγικών μονάδων αλλά και του δήμου γενικότερα. Ταυτόχρονα απαιτείται συνεργασία και βοήθεια και άλλων ευρύτερων πολιτιστικών, πνευματικών και κοινωνικών δυνάμεων των ντόπιων και απανταχού Σαμίων οι οποίοι θα συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην οργάνωση πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ιδρύματος αλλά και προβολής του τόπου μας.
Στη θρησκευτική κληρονομιά του Δήμου Δυτικής Σάμου –Μοναστήρια, όπως η Μονή του Προφήτη Ηλία η οποία είναι χτισμένη στη βορειοδυτική πλευρά της Σάμου, κοντά στο Καρλόβασι με αξιόλογες φορητές εικόνες, επάργυρη αυτή του Προφήτη Ηλία (1804). Ο ναός είχε ιστορηθεί το 1787 “δια χειρός Ιωάννου Σαμίου του ζωγράφου και ελαχίστου”. Η Μονή Ζωοδόχου Πηγής η οποία βρίσκεται σε μια καταπράσινη χαράδρα με πλατάνια, πεύκα και θάμνους κοντά στο χωριό Κοσμαδαίοι, στη δυτική Σάμο. Στην παραλιακή τοποθεσία Ποτάμι, σώζονται ερείπια φρουριακής οχύρωσης της βυζαντινής όπως πιστεύεται, εποχής. Η εκκλησία αυτή, γνωστή σήμερα ως “Αγιά Σωτήρω” (Μεταμόρφωση του Σωτήρως), θεωρείται παλιότερη της ερήμωσης της Σάμου (1476-1562). Όλα αυτά τα μνημεία ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας μπορούν να αποτελέσουν μία ισχυρή βάση για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Ξεχωρίζουν στην ΔΕ Μαραθοκάμπου, τα διάσπαρτα ξωκλήσια που ξεφυτρώνουν σε βουνό και θάλασσα, όπως ο Προφήτης Ηλίας στην κορυφή του όρους Κέρκη κατεβαίνοντας τις πλαγιές ο επισκέπτης συναντά την Μονή Ευαγγελίστριας που αποτέλεσε οίκος πίστης και αφοσίωσης κατά σειρά ετών για πολλές μοναχές. Στην άλλη πλευρά του βουνού αξίζει κανείς να προσκυνήσει στο εκκλησάκι της Παναγίας της Μακρινής και της Αγίας Τριάδας στην Τ.Κ. Καλλιθέας.

Η στρατηγική του City Branding θα πρέπει να συνδεθεί με κάθε πτυχή της ζωής της πόλης και όχι να αποτυπωθεί απλά σε ένα λογότυπο. Θα περικλείει την ανάπτυξη των ΔΕ Καρλοβάσου και ΔΕ Μαραθοκάμπου, όχι μόνο σε όρους αναψυχής και τουρισμού αλλά και σε όρους προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης των υπαρχουσών υποδομών και ανέσεων για τους πολίτες και καλωσορίσματος νέων κατοίκων, επενδυτών, εργαζομένων και ειδικευμένων μεταναστών.

Η όλη διαδικασία ξεκινάει με τη δημοτική αρχή η οποία πιστεύει ότι το City and Place Branding είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να αποκτήσει και να διατηρήσει μια ανταγωνιστική ταυτότητα των ΔΕ Καρλοβάσου και ΔΕ Μαραθοκάμπου,. Στη δημοτική αρχή, που είναι προσανατολισμένη στο City Branding, η όλη διαδικασία λειτουργεί ως οργανωτική κουλτούρα, που κατευθύνει όλες τις αποφάσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του λειτουργικού μοντέλου (ΑΠ.ΔΣ.50/2021 ΑΔΑ:6ΕΛΜ46ΜΦΟ8-Ν7Β).

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βασική προϋπόθεση για την χάραξη της Δημοτικής Τουριστικής Στρατηγικής (Municipal Tourist Strategy) της Διοίκησης , είναι η σάρωση του εξωτερικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό τεχνολογικό) στο οποίο δραστηριοποιείται ο Δήμος Δυτικής Σάμου. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω ανάλυση (PEST, από το αρκτικόλεξο των λέξεων Political, Economical, Social, Technological) θα εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα ( Strengths) ή αδυναμίες (Weaknesses) στο εσωτερικό περιβάλλον και στο εξωτερικό περιβάλλον τις ευκαιρίες (Opportunities) ή απειλές (Threats) –S.W.O.T Ανάλυση.
  Η ανάλυση PESTEL είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των εξωτερικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός και βοηθάει κατά τη διαδικασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η λέξη PESTEL είναι ακρωνύμιο, με κάθε γράμμα της λέξης να αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα της ανάλυσης: Πολιτικό (Political), Οικονομικό (Economic), Κοινωνικό (Social), Τεχνολογικό (Technological),
  Περιβαλλοντικό (Environmental) και Νομικό (Legal). Στόχος της ανάλυσης που ακολουθεί είναι να εντοπιστούν οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι του εξωτερικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποστολή του Δήμου, αλλά και να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι του.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Political)
Πολιτική αβεβαιότητα (Προεκλογική περίοδος)
Γεωπολιτικές εξελίξεις (Διασυνοριακές σχέσεις)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Economic)
Μακροοικονομικοί παράγοντες (ΑΕΠ, απασχόληση κλπ)
Δημοσιονομικοί παράγοντες (Άμεσοι & έμμεσοι φόροι)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Social)
Προσφυγικές ροές (Παράνομη μετανάστευση)
Δημογραφικά χαρακτηριστικά (Υπογεννητικότητα, ηλικιακή διαστρωμάτωση, διαφυγή επιστημονικού δυναμικού)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Technological)
Ψηφιοποίηση δεδομένων
Ηλεκτρονικό Περιβάλλον & ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες και ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών
Έρευνα & Ανάπτυξη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Environment)
Κλιματικές αλλαγές (Επιρροή σε παραγωγή, τουρισμό)
Έκτακτες Ανάγκες (τομέας υγείας όπως η πανδημία COVID19 με τις αμέτρητες επιπτώσεις σε όλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, απορρύθμιση κοινωνικής και οικονομικής ζωής)
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Legal)
Φορολογικά θέματα (απόδοση κρατήσεων, φόρων, εισφορών)
Λοιπά θέματα (απελευθέρωση επαγγελμάτων, κανόνες ανταγωνισμού)

 1. ΔΥΝΑΤΑ- ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ -ΕΥΚΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
  S.W.O.T ΑΝΑΛΥΣΗ
  Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας την παραπάνω ανάλυση (PEST) θα εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα ( Strengths) ή αδυναμίες (Weaknesses) στο εσωτερικό περιβάλλον και στο εξωτερικό περιβάλλον τις ευκαιρίες (Opportunities) ή απειλές (Threats) –S.W.O.T Ανάλυση.

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία, οι απειλές και οι ευκαιρίες του Δήμου Δυτικής Σάμου αναφορικά με την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στη Σάμο.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και εξέλιξη σε ψηφιακά μέσα και ψηφιακή προβολή με δημιουργία «έξυπνου προορισμού»
Αναγνωσιμότητα του προορισμού στην Ευρώπη αλλά και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού
Θετική τάση ζήτησης του προϊόντας «ήλιος & θάλασσα»
Ασφαλής ταξιδιωτικός προορισμός
Καλή γεωγραφική θέση
Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού
Πηγή κεντρίσματος διαφόρων event διεθνούς βεληνεκές (Πυθαγόρας, Αρίσταρχος, Τour de Samos)
Συνέδρια Πανεπιστημίου Αιγαίου με διεθνή αναγνωσιμότητα
Αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου π.χ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ κλπ για τη βελτίωση των υποδομών αλλά αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για δράσεις πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές τόσο από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τον Ε.Ο.Τ αλλά και από Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ΑΠΕΙΛΕΣ
Αυξημένος ανταγωνισμός από άλλους προορισμούς (νησιά Αιγαίου, Τουρκία κλπ)
Παραδοσιακή ζήτηση που ελέγχεται από τους Τours Operators
Συνεχείς και πιο πιεστικές ενέργειες marketing προσέλκυσης τουριστών
Μείωση των επαναλαμβανομένων τουριστών
Αδυναμία προσέλκυσης νέων αγορών (Ρωσία) λόγω έλλειψης κτιριακών υποδομών
Παγκόσμια υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας Covid19
Γενική οικονομική κρίση και επιπτώσεις της πανδημίας Covid19 και φυσικών καταστροφών.
Εξελίξεις στο Μεταναστευτικό

Ο τουρισμός, είναι για το νησί μας ο μοχλός ανάπτυξης και η κινητήριος δύναμη, καθώς το 75% του κύκλου εργασιών στηρίζεται στον τουρισμό και μέσο όρο απασχολούνται 1800 έως 2000 άτομα στο τουριστικό τομέα, ωστόσο το μεταναστευτικό – προσφυγικό πρόβλημα παραμένει μια απειλή μέσα στα τόσα οικονομικά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
  Σύμφωνα με την τρέχουσα επικαιρότητα και με δημοσιεύματα της Fraport Greece οι επιβάτες ξεπέρασαν τα επίπεδα 2019 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τον Ιούνιο 2022.
  Περισσότεροι από 4,6 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2022.
  Ως εκ τούτου, τα συνδυαστικά στατιστικά στοιχεία των αεροδρομίων αυτών ξεπέρασαν, για πρώτη φορά, τα επίπεδα προ πανδημίας, με ποσοστό αύξησης 3,3% έναντι του Ιουνίου του 2019.
  Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε το αεροδρόμιο Σαντορίνης (+21,5%) και ακολούθησαν το αεροδρόμιο Ακτίου (+12,9%), της Κέρκυρας (+12,4%) και της Μυκόνου (+9,9%).
  Δείτε αναλυτικά τον πίνακα επιβατικής κίνησης 2022 και τη σύγκριση με τα επίπεδα Ιουνίου του 2019.

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια καταγράφηκε από το Ην. Βασίλειο και ακολούθησε η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Δανία, η Τσεχία και η Αυστρία.

Για το Δήμο Δυτικής Σάμου, απαιτείται πρωταρχικά:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. Η ανάλυση πρέπει να εστιάζει στα χαρακτηριστικά, τις τουριστικές υποδομές, τα στοιχεία ζήτησης, την προσβασιμότητα και τις δυνατότητες του τουριστικού προορισμού. Επιπλέον, η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει τη μελέτη των επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης Covid-19 στην τουριστική κίνηση του δήμου, των κινδύνων, των απειλών, των προοπτικών και των ευκαιριών για το 2022, καθώς και σε βάθος χρόνου. Συγκριτικά για τα έτη 2019 και 2020, 2021,2022 η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Σάμου παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά την παρακάτω εικόνα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Fraport τον Οκτώβριο μεγαλύτερη κατά 37,1% παρουσιάζεται η διεθνής τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Σάμου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, φτάνοντας όμως μόλις στο 83,3% της τουριστικής κίνησης του Οκτωβρίου του 2019, που ήταν ο τελευταίος Οκτώβριος πριν την πανδημία.
Συγκεκριμένα, οι αφίξεις και αναχωρήσεις τουριστών με απευθείας πτήσεις από/προς ευρωπαϊκές χώρες ή transit τον Οκτώβριο του 2022 ήταν 13.347 επιβάτες, όταν τον αντίστοιχο μήνα το 2021 ήταν 9.734 και το 2020, ακόμα λιγότερες, μόλις 1.895 ως αποτέλεσμα των ταξιδιωτικών περιορισμών που ίσχυαν λόγω πανδημίας του κορωνοϊού.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή από το 2016 έως σήμερα διαπιστώνεται στον παρακάτω πίνακα 1, για μια άλλη φορά η εποχικότητα του τουρισμού η οποία παραδοσιακά αρχίζει από τον Απρίλιο και τελειώνει τον Οκτώβριο.

Πίνακας 1

Η τουριστική κίνηση φαίνεται να επανέρχεται στην κανονικότητα και διαμορφώνεται στους 278.617 επισκέπτες προσεγγίζοντας τις επιδόσεις του 2018 και 2019, όταν για τα αντίστοιχα εξάμηνα περιόδου Απριλίου έως Οκτωβρίου η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Σάμου ήταν 290.116 και 298.485 επιβάτες, αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, η τουριστική κίνηση έτους 2022 έφτασε στο 93,3% της τουριστικής κίνησης του 2019 και στο 96% της τουριστικής κίνησης του 2018.
Σχετικά με τις χώρες προέλευσης τουριστών στο νησί της Σάμου, ενδεικτικά για τον μήνα Σεπτέμβριο, διαπιστώνεται με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ότι την πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία με άφιξη 74 αεροσκαφών και 5.482 επισκέπτες, την δεύτερη θέση κατέχει η Ολλανδία με 73 αεροσκάφη και 5.102 επισκέπτες, την τρίτη θέση η Σουηδία με 32 αεροσκάφη και 2.858 επισκέπτες, την τέταρτη θέση η Δανία με 28 αεροσκάφη και 1.821 επισκέπτες, την πέμπτη θέση η Πολωνία με 23 αεροσκάφη και 1.624 επισκέπτες κ.ο.κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μεγάλο είναι το πλήγμα του κορωνοϊού και στην επιβατηγό ναυτιλία της Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το 2020 η επιβατική κίνηση στις γραμμές εσωτερικού μειώθηκε κατά 55% σε σχέση με το 2019.
Η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού έχουν έντονα αρνητικές συνέπειες στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας στο άμεσο μέλλον και τον βαθμό που θα επηρεάσει την τουριστική κίνηση μεσοπρόθεσμα αποτελούν τους κυριότερους κινδύνους στους οποίους καλείται να ανταπεξέλθει ο κλάδος. Μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές του κλάδου επηρεάζονται αρνητικά από τις υποβαθμισμένες λιμενικές υποδομές, καθώς στα περισσότερα λιμάνια της χώρας ο εξοπλισμός υποδοχής παραμένει ανεπαρκής, γεγονός που συμβάλλει στην ύπαρξη καθυστερήσεων στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων. Επιπλέον, η μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η υιοθέτηση μέτρων που απορρέουν από την εθνική πολιτική για την Ενέργεια και το Κλίμα την δεκαετία 2020-2030 επηρεάζει τη λειτουργία του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας.
Η υποχρεωτική από τις αρχές του 2020 συμμόρφωση με τη νέα διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία για εφοδιασμό όλων των πλοίων με καύσιμα μικρής περιεκτικότητας σε θείο, οδηγεί σε αύξηση του κόστους καυσίμου. Κατά συνέπεια, ασκείται αρνητική επίδραση στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, γεγονός που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.
Η συμμόρφωση στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που έχουν τεθεί δημιουργεί την ανάγκη για επίσπευση της ανανέωσης του στόλου. Σχεδόν τα μισά πλοία που δρομολογούνται από τις κυριότερες ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις είναι ηλικίας από 20 έως 29 έτη, ενώ 2 στα 5 πλοία του στόλου χρησιμοποιούνται για περισσότερα από 30 χρόνια. Το γεγονός ότι η ακτοπλοΐα αποτελεί το μοναδικό δίκτυο συγκοινωνιακής σύνδεσης για μεγάλο αριθμό νησιωτικών περιοχών σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα διατήρησης της καλύτερης δυνατής προσφοράς ακτοπλοϊκών υπηρεσιών υποδεικνύει την αναγκαιότητα σταδιακής απόσυρσης των παλαιότερων πλοίων και αντικατάστασης τους με νεότευκτα.
Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΝΕ) το Νοέμβριο 2021, σε μελέτη του για την Ελληνική Ναυτιλία αναφέρει ότι ή σύμπραξη της ναυτιλίας με τον θαλάσσιο τουρισμό μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση, στα δημοσιονομικά έσοδα της χώρας και εισηγείται την εφαρμογή πολιτικής προσέλκυσης περιηγητικών πλοίων μικρού μεγέθους, με δυνατότητα προσέγγισης σε περισσότερους σταθμούς και αντίστοιχα την ελεγχόμενη προσέγγιση μεγάλων κρουαζιερόπλοιων.
Πιο συγκεκριμένα, εισηγείται την ενθάρρυνση της διανυκτέρευσης πλοίων, ώστε να ωφελούνται οι τοπικές οικονομίες, καθότι το ισχύον σύστημα «all inclusive» τους αποστερεί έσοδα. Παράλληλα, την παροχή κινήτρων για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης / επισκευών / συντήρησης που διενεργούνται κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς και για τον εφοδιασμό των πλοίων με εγχώρια προϊόντα. Τέλος, τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής λυμάτων και σταθμών ηλεκτροδότησης στα μεγάλα λιμάνια.
Η λόγω της πανδημίας αναστολή του περιηγητικού τουρισμού αποτελεί ευκαιρία χάραξης πολιτικής διαμορφωμένης ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τουριστικού τόπου, με προοπτική έως το 2040 να στοχεύουμε σε σταθερό αριθμό επισκεπτών, μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη, περισσότερους σταθμούς προσέγγισης, με μεγαλύτερη τουριστική περίοδο, και ενδεχομένως τη δυνατότητα συνεργασίας εταιρειών κρουαζιέρας, τουριστικών γραφείων και ξενοδοχείων για την προώθηση μεικτών «πακέτων» επταήμερων περιηγήσεων και επταήμερης παραμονής σε τουριστικές μονάδες.
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη τον άλλο πυλώνα του θαλάσσιου τουρισμού αποτελούν τα σκάφη αναψυχής, επαγγελματικά και ιδιωτικά, όπου, δεδομένου του πλούτου, της ομορφιάς του Αρχιπελάγους μας και του κλίματος της χώρας μας, οι επιδόσεις μας υπολείπονται των δυνατοτήτων.
Πρώτιστο στόχο του ΝΕΕ αποτελεί η προσέλκυση αλλοδαπών σκαφών για μόνιμο ελλιμενισμό στις ελληνικές μαρίνες. Όπως σημειώνει δε πληθώρα επαγγελμάτων και υπηρεσιών σχετίζονται με τα σκάφη αναψυχής. Προϋπόθεση για την προσέλκυση αποτελούν ο εκσυγχρονισμός και η ιδιωτικοποίηση των υφιστάμενων και η κατασκευή νέων μαρινών, προσπάθειες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και ευελπιστούμε ότι στα επόμενα 20 χρόνια θα φανούν τα αποτελέσματα.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
  Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τον σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2023 προτείνουμε :
  Ενέργειες διαφήμισης, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων, τουριστικό μάρκετινγκ .
  Σχεδιασμός και υλοποίηση συγκροτημένου προγράμματος διαφήμισης και δημοσιότητας, με σκοπό την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του νησιού και την κατάλληλα σχεδιασμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος με συγκεκριμένη στόχευση όπως για παράδειγμα διαφήμιση σε διεθνή αεροδρόμια, μέσα μεταφοράς αλλά και σε διάφορους χώρους δημόσιους ή ιδιωτικούς με μεγάλη επισκεψιμότητα (αθλητικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα κλπ στην ‘Ελλάδα και τον εξωτερικό . Το πρόγραμμα θα βασίζεται στην ανάλυση των τάσεων της τουριστικής ζήτησης και συμπεριφοράς του τουρίστα –καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό οι διαφημιστικές ενέργειες θα απευθύνονται με κατάλληλα σχεδιασμένα προϊόντα σε τουριστικά κοινά που αποτελούν εν δυνάμει επισκέπτες, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νήσου Σάμου.
  Ενέργειες για την ηλεκτρονική και διαδικτυακή προβολή digital μάρκετινγκ (media plan)
  Ηλεκτρονική προώθηση ενεργειών (digital marketing) μέσω κοινωνικών δικτύων, SEO (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης) και digital marketing campaigns είτε μέσω δημιουργίας micro-sites, είτε μέσω προγραμμάτων διαφήμισης σε google και κοινωνικά δίκτυα με σκοπό την αποτελεσματικότερη προβολή π.χ πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων μεγάλης εμβέλειας.
  Υλοποίηση προγράμματος προβολής στα κοινωνικά μέσα σε συνεργασία με Instagramers. Οι δράσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν επίσκεψη ταλαντούχων φωτογράφων για την φωτογράφηση της περιοχής, δημοσιεύσεις φωτογραφιών στα κοινωνικά δίκτυα, δελτία τύπου σε ΜΜΕ, διαγωνισμό και έκθεση φωτογραφίας κ.α. Οι ενέργειες αυτές αφορούν σε φωτογράφους που είναι ενεργοί Social Media Photographers με αληθινούς followers, με εμπειρία στην αποδοτική χρήση των κοινωνικών δικτύων ώστε οι φωτογραφίες τους να έχουν απήχηση σε σημαντικό ευρύ κοινό (εγχώριο και διεθνές), με γνώση της τέχνης της φωτογραφίας και με καλό φωτογραφικό εξοπλισμό. Φωτογραφίες της περιοχής θα αναρτώνται στα Social Media από φωτογράφους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης πολλές φωτογραφίες θα αναδημοσιεύονται από διεθνή κανάλια όπως travel blogs κλπ με πολλαπλάσιο αριθμό προβολών.
  Στρατηγικός στόχος του μάρκετινγκ για τον τουρισμό της Σάμου, είναι η άμβλυνση της εποχικότητας με τόνωση των επισκέψεων κατά την χαμηλή περίοδο, αναδεικνύοντας αφενός τον τουριστικό πλούτο και την πολυμορφία που χαρακτηρίζει την Δυτική Σάμο και την Σάμο γενικότερα, και αφετέρου εδραιώνοντάς την, στην σκέψη και στην συνείδηση των ελλήνων αλλά και ξένων επισκεπτών, ως ένα μοναδικό τουριστικό προορισμό. Η επίτευξη του στόχου θα γίνει με την ανάπτυξη του κατάλληλου αφηγήματος, με έμφαση στις τουριστικές δραστηριότητες με επιλογές και εκτός της θερινής περιόδου, με ανάπτυξη ελκυστικών και πολυήμερων ταξιδιωτικών προγραμμάτων, για την Άνοιξη και το Φθινόπωρο με την δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου (content) για ειδικές κατηγορίες επισκεπτών (π.χ πεζοπόροι, ταξιδιώτες πολιτιστικού ενδιαφέροντος κλπ). Ευρεία διάχυση της πληροφορίας, μέσω δημοσιότητας (δελτίων τύπου) και διαδικτυακή προβολή μέσα στα κοινωνικά δίκτυα καθώς και στοχευμένες επαφές με την αγορά και ιδίως με ειδικευμένα τουριστικά γραφεία. Η ανάπτυξη και διάδοση της τουριστικής ταυτότητας (branding) θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ανάπτυξη και διατήρηση περιεχομένου υψηλής ποιότητας ιστοσελίδας υψηλών προδιαγραφών κάτι που διαθέτει ο Δήμος Δυτικής Σάμου αλλά και την τακτική φιλοξενία δημοσιογράφων, διαμορφωτών γνώμης (influencers), πρακτόρων από το εξωτερικό.
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη & επικοινωνία τουριστικής ταυτότητας (Branding κλπ)
  Διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας , βασισμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νήσου Σάμου. Συγκρότηση συλλογικής εικόνας οράματος με βάση τα επιμέρους στοιχεία και σχεδιασμός κατάλληλων δράσεων για την αποτελεσματική επικοινωνία της με τους εν δυνάμει επενδυτές και επισκέπτες. Η εργασία αυτή θα καθορίσει τα μηνύματα, τα στοχευόμενα κοινά και τα μέσα επικοινωνίας.
  Εκπόνηση ερευνών –τουριστικό παρατηρητήριο.
  Χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ των επισκεπτών για την καταγραφή των ζητούμενων προσδοκιών και απαιτήσεων με στόχευση στην ικανοποίηση των πελατών.
  Συμμετοχές σε διεθνής εκθέσεις στην Ελλάδα & στο εξωτερικό και η δημιουργία εποικοδομητικών επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β) και προωθητικές ενέργειες σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. τους συλλόγους της ομογένειας, πρεσβείες, επιμελητήρια κλπ ή σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα αυτών με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς με την διάθεση υλικού έντυπου ή ψηφιακού.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα και την μετά covid εποχή, με εξειδίκευση και κατηγοριοποίηση των στοιχείων του Τουριστικού Προϊόντος (γαστρονομία, ιστορία και πολιτισμός, φύση παραλίες, δραστηριότητες κλπ) του Δήμου μας με σκοπό την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ταυτότητας. Η προβολή της μοναδικότητας του τόπου μέσα από την ταυτότητα και την εικόνα του, ως μάρκα (city-brand) είναι ο τρόπος ισχυροποίησης του χαρακτήρα και των χαρακτηριστικών του και κατοχύρωσης του προφίλ του. Κάθε πόλη σήμερα έχει ανάγκη τη δημιουργία-σχεδίαση της δικής της εικόνας και ταυτότητας που θα την κάνει αναγνωρίσιμη και γνωστή σε όλο τον κόσμο. Για αυτό το λόγο ο Δήμος Δυτικής Σάμου (ΔΔΣ) πρέπει να επικεντρωθεί στην οπτική επικοινωνία και σχεδιασμό της εικόνας του, καθώς και των Ενοτήτων Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου που τον απαρτίζουν. Η εικόνα ενός τόπου, είναι μια ομάδα νοητικών συσχετισμών που έχουν οι άνθρωποι για αυτόν. Ακόμα, είναι ένα σύνολο εικόνων που αναφέρεται σε εξωτερικά στοιχεία όπως κτίρια, ιδιότητες της πόλης, χρώματα, φαγητό ή πρακτικές αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα και τον εσωτερικό κόσμο, τα αισθήματα, οι επιθυμίες που γεννιούνται σκεπτόμενοι τον τόπο αυτόν καθώς και τα συναισθήματα που έχουμε για αυτόν τον τόπο.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Ο σχεδιασμός θα πρέπει να βασιστεί σε ερωτηματολόγια ικανοποίησης τουριστών – επισκεπτών , ευρήματα από ιστοσελίδες καταγραφής εμπειριών και εντυπώσεων όπως για παράδειγμα το Trip Advisor κλπ. αλλά και εκπαίδευση μέσω web σεμιναρίων των τουριστικών επαγγελματιών σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες στο τομέα του μάρκετινγκ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Προκειμένου να πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων –δημοσιογράφων κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία προωθητικού υλικού για την παρουσίαση του νησιού μας και του δήμου μας γενικότερα, ως ταξιδιωτικό προορισμό. Αυτό πρακτικά απαιτεί χαρτογράφηση και σήμανση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος όπως αξιοθέατα, ιστορία, τοπικά προϊόντα, φυσικοί πόροι, εκδηλώσεις κλπ των τουριστικών οδηγών και χαρτών, έντυπων και ηλεκτρονικών για την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών. Εκτυπώσεις μονής ή διπλής όψης ανάλογα με την πληροφορία αλλά και κάθε εντύπου πληροφόρησης αφίσες κλπ θα αποτελούσε σημαντικό εργαλείο για επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την νέα τεχνολογία. Επιπρόσθετα η αγορά μικρού αριθμού ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού usb ή η δημιουργία βίντεο προώθησης του Δήμου Δυτικής Σάμου αλλά και όλη της Σάμου, ώστε να προβληθεί διαδικτυακά αλλά και να δοθεί στους tour operators και travel bloggers είναι μια κίνηση με πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας. Η δημιουργία ενός τουριστικού ηλεκτρονικού οδηγού με αδελφοποιημένες πόλεις όπως για παράδειγμα με το Δήμο Πειραιά και δημοσίευσή του στις αντίστοιχες ιστοσελίδες θα αποτελούσε ένα διαφορετικό τρόπο διαφήμισης και προβολής του Δήμου μας και του νησιού μας κατ’ επέκταση.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ του Δήμου για την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών INΤERNET MARKETING μέσα από μία διαδραστική ιστοσελίδα επικοινωνίας η οποία θα συμβάλει όχι μόνο στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών του δήμου απέναντι στους δημότες του, αλλά θα αναπτύξει μια επικοινωνιακή πλατφόρμα που θα τοποθετεί το Δήμος μας και θα τον διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η δημιουργία καμπάνιας (campaign concept) που συστήσει τον προορισμό αυτό ως ιδιαίτερο –μοναδικό και θα αναδείξει τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Στο πλαίσιο της καμπάνιας (media plan) θα πρέπει να προταθούν τα υλικά που θα αποτελέσουν την εργαλειοθήκη δημιουργικών στοιχείων (campaign toolbox) και για το σκοπό αυτό να σχεδιαστεί ένα οικοσύστημα (digital ecosystem) με πυρήνα το portal που θα περιλαμβάνει τα social media assets του Δήμου (το Facebook μια επίσημη δηλαδή σελίδα που θα ενημερώνεται αυτόματα και προγραμματισμένα με συγκεκριμένες δημοσιεύσεις –posts- ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το Linked in ένα σημείο συνάντησης όλων των επαγγελματιών με στόχο να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του κόσμου, το Instagram με σκοπό την οπτικοποίηση του τουριστικού προϊόντος με τρόπο σύγχρονο και ελκυστικό μέσα από φωτογραφίες και βίντεο μικρής διάρκειας αλλά και δημιουργία ιστοριών –stories-με δυνατότητα αναδημοσιεύσεων και αναρτήσεων από επώνυμους και μη bloggers κλπ, το You Tube Channel για θεματικά βίντεο που θα προβάλλουν τον προορισμό με αληθινές ιστορίες και εμπειρίες επισκεπτών κλπ,) καθώς και τις συνδεδεμένες σελίδες και blogs (σελίδες φορέων τουρισμού του Δήμου). Το οικοσύστημα θα τροφοδοτείται με περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί με βάση την κεντρική ιδέα της καμπάνιας που στόχο θα έχει να αναδείξει την τουριστική ταυτότητα του Δήμου μας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν μέσω βαθύτατης οικονομικής κρίσης. Ο δήμος Δυτικής Σάμου μπορεί να συμμετέχει με τον Ε.Ο.Τ αλλά και αυτόνομα σε εκθέσεις εσωτερικού αλλά και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, για την προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου αλλά και ολόκληρου του νησιού, των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως του περιπατητικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού, κ.λ.π. σε συνεργασία με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ VIRTUAL ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Πρόκειται για την νέα γενιά εκθέσεων που στόχο έχουν να προωθήσουν τον ελληνικό τουρισμό, στην εποχή μετά την πανδημία, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η συμμετοχή σε B2B συναντήσεις μέσω ειδικής πλατφόρμας με τουριστικούς πράκτορες και τουριστικά γραφεία άλλων χωρών και στοχευόμενων αγορών μπορούν να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προβολή του δήμου μας και του νησιού μας γενικότερα.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ & ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ: Στο Δήμο Δυτικής Σάμου έχουν χωροθετηθεί το Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στο Καρλόβασι και το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Μαραθόκαμπου, τα οποία εξυπηρετούν τουριστικά την βορειοδυτική και νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, δημιουργώντας προϋποθέσεις ασφαλούς ελλιμενισμού και τόνωσης της επισκεψιμότητας. Δεδομένου ότι ο θαλάσσιος τουρισμός απευθύνεται, κατά το πλείστον σε υψηλά εισοδηματικά στρώματα μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία του τόπου. Το Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στο Καρλόβασι χωροθετήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ/2008/28.04.1998 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 449/Β/12-05-1998) και η χρήση και εκμετάλλευσή του έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Δυτικής Σάμου, οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του (ΦΕΚ 141/Β/05-02-2007). Το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Μαραθοκάμπου χωροθετήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15659/19.02. 2005 απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1437/Δ’/30.12.2005) και η χρήση και εκμετάλλευσή του έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Δυτικής Σάμου, ο οποίος αποτελεί τον καθολικό διάδοχο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του (ΦΕΚ 1437/Δ’/30.12.2005). Η λειτουργία και ανάπτυξή τους με ανταποδοτικότητα, θα επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα στο Δήμο Δυτικής Σάμου, τόσο μέσα από την κοινωνική οπτική των θέσεων προσωρινής και μόνιμης απασχόλησης όσο και από την αναμενόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος για το δήμο, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μία σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν την αναλυτική καταγραφή των πιθανών δραστηριοτήτων τους και την εξέταση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και λειτουργίας τους. Επιπλέον, η λειτουργία τους απαιτεί ειδική τεχνογνωσία και συνεπώς η παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους σε ανάδοχο κρίνεται απαραίτητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου αναδεικνύεται σε τόπο προορισμού υψηλών τουριστικών προδιαγραφών τόσο στο Καρλόβασι με τις κατάλληλες τουριστικές μονάδες που διαθέτει όσο και στη παραλία του Μαραθοκάμπου όπου υπάρχουν περίπου 5.000 κλίνες δηλαδή το 25% περίπου των κλινών του νησιού μας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ –ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, των υπουργών Προστασίας του Πολίτη –Οικονομικών –Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2022 είχε επιτραπεί προσωρινά και για το χρονικό διάστημα της τουριστικής περιόδου, από 1ης Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου, η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, από τον λιμένα Καρλοβασίων Σάμου. Το έργο του διαβατηριακού ελέγχου, ανατίθετο στο Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίων Σάμου, ενώ αυτό του τελωνειακού ελέγχου στο Τελωνείο Σάμου. Η σύνδεση του Σίγατσικ, του επινείου του Σεφεριχισάρ, προαστίου, ουσιαστικά, της Σμύρνης των 4.500.000 κατοίκων, με το λιμάνι Καρλοβάσου, απεδείχθη ότι λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο όχι μόνο για το Καρλόβασι, αλλά για ολόκληρο το νησί της Σάμου. Ειδικότερα, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η τουρκική αγορά αποτελεί μια σημαντική πηγή τουριστών υψηλού εισοδήματος, που συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη και διατήρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων σημείων εισόδου – εξόδου από την χώρα θα υποβοηθήσει σημαντικά την χειμαζόμενη τοπική και εθνική οικονομία και θα συμβάλλει στην περαιτέρω οικοδόμηση ενός αισθήματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο λαών. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου με αίτημά του οφείλει να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες αυτές και να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των συνεργαζόμενων υπηρεσιών Τελωνείου και Αστυνομίας προκειμένου να είναι δυνατός, εκ μέρους των tour operators, ο προγραμματισμός η ανάδειξη και η πώληση του σχετικού τουριστικού πακέτου. Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε στο παρακάτω Πίνακα 9, την επιβατική κίνηση των αφίξεων και αναχωρήσεων επισκεπτών, στην Πύλη εισόδου – εξόδου Λιμένα Καρλοβάσου, με βάση τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του διαβατηριακού ελέγχου του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβάσου.
Πίνακας 9

Παρατήρηση : Το έτος 2020, 2021 λόγω της πανδημίας η ταξιδιωτική κίνηση του εν θέματι συνοριακού σημείου ήταν μηδενική.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ με προτάσεις για οργάνωση εκδηλώσεων, φιλοξενιών δημοσιογράφων-ταξίδια εξοικείωσης Fam trips, για αναζήτηση αγορών ενδιαφέροντος με στόχο την προβολή, την επικοινωνία και την δημοσιότητα του τόπου μας μέσα από δημοσιεύσεις, άρθρα, συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς φωτογραφίας, πολιτιστικά ημερολόγια και δράσεις με καταγραφή των παραδόσεων, τα έθιμα, τις τοποθεσίες. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προωθητικών ενεργειών αλλά και πληρωμένων καταχωρήσεων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, περιοδικά, διαδίκτυο). Διεύρυνση επαφών με ακτοπλοϊκές γραμμές και αεροπορικών εταιρειών για δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων νησιών και χωρών. Δημιουργία info-kiosk σημεία κλειδιά όπως αεροδρόμια και λιμάνια που θα κατευθύνουν τον επισκέπτη αλλά και παροχή «έξυπνων» και σύγχρονων πρακτικών για την βελτίωση των συνθηκών των επισκεπτών στους κοινόχρηστους χώρους όπως για παράδειγμα το ανατομικό «ηλιακό παγκάκι» το οποίο παρέχει μέσα από την λειτουργία δυο (2) φωτοβολταϊκών την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική με δυνατότητα φωτισμού, φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών και Wifi, αλλά και αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν την μικροκινητικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη όπως ηλεκτρικά ποδήματα με καθορισμένους ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης, έξυπνες διαβάσεις κλπ. Δημιουργία αναμνηστικών δώρων όπως για παράδειγμα φανελάκια, καπέλα, τσάντες, κάρτες, επιστολόχαρτα με το brand-name του Δήμου μας και κάποια χαρακτηριστική φωτογραφία κλπ. Χορήγηση υποτροφιών σε αριστεύσαντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήματος Θετικών Επιστημών επιβραβεύοντας και προάγοντας την αριστεία. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, οι υποτροφίες βοηθούν τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς να χρειάζεται να εργάζονται παράλληλα. Έτσι, μπορούν να επικεντρωθούν στην ακαδημαϊκή τους επίδοση, να έχουν τους υψηλότερους βαθμούς και να φτάσουν ακόμα πιο κοντά στον εκάστοτε στόχο τους. Όμως, ακόμα και αν θέλουν να εργαστούν, έχοντας την υποτροφία, μπορούν να επιλέξουν μια δουλειά που θα τους προσφέρει σημαντική εμπειρία και γνώσεις για το μελλοντικό τους σχέδιο. Οι εργοδότες γνωρίζουν πόσο ανταγωνιστικό είναι το πεδίο των υποτροφιών και πόσο δυσανάλογος είναι ο αριθμός των διαθέσιμων χρηματικών βοηθημάτων και των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Αυτό τους καθιστά αμέσως, ελκυστικούς υποψήφιους για τη θέση εργασίας. Υποτροφία σημαίνει ελευθερία! Αποκτά κανείς το χρόνο που χρειάζεται για να ανακαλύψει νέες δυνατότητες και δεξιότητες  συμμετέχοντας στις διάφορες φοιτητικές ομάδες της σχολής τους, όπως είναι η θεατρική ομάδα ή το φοιτητικό ραδιόφωνο. Επιπλέον, μπορεί να διατεθεί χρόνος στον εθελοντισμό με πολλαπλά οφέλη για την ίδια την τοπική κοινωνία που στηρίζει και τροφοδοτεί αυτές τις προσπάθειες (feedback). Επί σειρά ετών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει θερινά σχολεία και διεθνή συνέδρια και όπως είναι γνωστό οι διοργανώσεις αυτές λόγω της υψηλής ποιότητάς τους ελκύουν το ενδιαφέρον επιστημόνων παγκόσμιου κύρους. Δεδομένου ότι οι διοργανώσεις τέτοιων συνεδρίων έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα αλλά και για την τοπική κοινωνία και συνεισφέρουν με καθοριστικό τρόπο στην ανάπτυξη της περιοχής μας προτείνεται ο Δήμος μας να έλθει αρωγός και να ενισχύει οικονομικά εφεξής, τις συνεργίες της Σχολής Θετικών επιστημών, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του και εφόσον οι γενικότερες συνθήκες επιτρέπουν τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (θεματικός τουρισμός), που έρχονται στο νησί για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις όπως:

Το φεστιβάλ ΗΡΑΙΑ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ, είναι το μόνο φεστιβάλ στην Ελλάδα που αντλεί τη βασική του διαδρομή από την φιλοσοφική και την επιστημονική σκέψη της Ιωνίας όπως αυτή παραδόθηκε από τα άξια πνευματικά της τέκνα (Πυθαγόρας, Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Αρίσταρχος, Μέλισσος κ.α.). Ταυτόχρονα, είναι ένας θεσμός που αναφέρεται στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του νησιού, του τόπου, αλλά και εν γένει του διεθνούς ορίζοντα. Βασικός στόχος του φεστιβάλ είναι, να δημιουργήσει και να κρατήσει ένα ανοιχτό διάλογο σκέψης με ότι πιο σημαντικό συμβαίνει, ή ανακαλύπτεται γύρω από τις συμπαντικές αξίες ή εν γένει τη φιλοσοφική σκέψη σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Σάμος είναι ο τόπος στον οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνονται τα νέα ρεύματα της σκέψης στη φιλοσοφία, στα μαθηματικά, την αστρονομία και την φυσική από τη μια, αλλά και ένας τόπος όπου η ποίηση διαλέγεται με τις μουσικές του κόσμου, καθώς στο φεστιβάλ πραγματοποιούνται σημαντικά καλλιτεχνικά γεγονότα.

Το Φεστιβάλ “KARLOVASSI OPEN CITY” είναι πολύ γνώριμο για τους κατοίκους της Σάμου και συνεχίστηκε και το έτος 2019 από τον Τοπικό Εμπορικό Σύλλογο Καρλοβάσου, ο οποίος διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την βραδιά, που τόσο πολύ αγκάλιασε η τοπική κοινωνία αλλά και οι επισκέπτες του νησιού. Προσφορές από τον εμπορικό σύλλογο, φαγητό, μουσικές εκδηλώσεις και χορευτικοί σύλλογοι δίνουν στην πόλη μια λαμπερή εικόνα και στους επισκέπτες και κατοίκους του νησιού μια αξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν: Αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, οι παραγωγοί σαμιώτικων προϊόντων ο σύλλογος εστίασης και ψυχαγωγίας και πολλοί επιχειρηματίες του νησιού. Ζωντανή Μουσική, επιλογές μουσικής από dj’s, χορός, παιχνίδια και πολλές ακόμη εκδηλώσεις, πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν αυτή την ξεχωριστή βραδιά που περιλαμβάνει και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές από πλευράς των καταστημάτων. Ανοιχτή Πόλη-Ανοιχτή Αγορά-“Ανοιχτοί” Άνθρωποι!
Αδελφοποιήσεις πόλεων. Η αδελφοποίηση είναι η έκφραση μιας ευρωπαϊκής ενότητας και ταυτότητας που αναπτύσσεται από τους πολίτες. Αποτελεί ενδεχομένως την πλέον εμφανή μορφή ευρωπαϊκής συνεργασίας, με χιλιάδες πόλεις και χωριά να δηλώνουν με υπερηφάνεια, όταν εισέρχεται κάποιος στο έδαφός τους, με ποιες κοινότητες-εταίρους έχουν αδελφοποιηθεί. Μια επιτυχημένη συνεργασία αδελφοποίησης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις κοινότητες και τους δήμους. Ενώνοντας τους ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ευρώπης, αποτελεί μια ευκαιρία για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ή ανησυχία.

Δράση με τίτλο «Greek Easter in Samos Island» του Δήμου Δυτικής με σκοπό την προβολή της νήσου Σάμου, της γενέθλιας γης του Πυθαγόρα με την ανάδειξη των γραφικών παραδοσιακών οικισμών, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα μαγευτικά τοπία, τις μοναδικές παραλίες, την γαστρονομία, τα εξαιρετικά πολυβραβευμένα σαμιώτικα κρασιά μα πάνω απ’ όλα την γνωριμία με τους αυθεντικούς ανθρώπους και την Ελληνική φιλοξενία. Κατά την περίοδο του εορτασμού του Ελληνικού Πάσχα θα μπορούσε να γίνει παρουσίαση, των εθίμων, το ψήσιμο του αρνιού, τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και τα τοπικά προϊόντα.

Διεξαγωγή Γαστρονομικού Φεστιβάλ με τίτλο «Ημέρες Γαστρονομίας Σάμου». Στόχος του Φεστιβάλ είναι η δημιουργία ενός θεσμού που θα προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους Έλληνες και ξένους επισκέπτες στην Σάμο, με άνοιγμα της τουριστική περιόδου σε μια από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου την Άνοιξη, εποχή που τα αρώματα και τα χρώματα ξεχειλίζουν και η φύση αναγεννάτε και ζωντανεύει με ένα μοναδικό μαγικό τρόπο. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει: Γευσιγνωσίες, Οινογνωσίες, Εξειδικευμένη προβολή τοπικών προϊόντων, θεματικές διαδρομές μέσα στην πόλη, θεματικά αφιερώματα για τοπικά εδέσματα και ποτά. Θα μπορούσαν να προσκληθούν γνωστοί CHEF Έλληνες και ξένοι βραβευμένοι που θα δώσουν δυνατές γεύσεις και μαγειρικές εμπειρίες, έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων από ελληνικές και διεθνής κουζίνες με έμφαση και στην ισορροπημένη υγιεινή διατροφή ώστε οι επισκέπτες να γευτούν αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές με τοπικά σαμιώτικα προϊόντα που θα προσφέρουν ντόπιοι παραγωγοί. Έλληνες και ξένοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την γαστρονομική κουλτούρα της Σάμου από το «χθες» μέχρι το «σήμερα» με ανάδειξη και προβολή των τοπικών συνταγών και προϊόντων. Παράλληλες διοργανώσεις θα διανθίσουν το Φεστιβάλ όπως π.χ
Ημερίδα Γαστρονομίας με θέμα την ταυτότητα και το μέλλον της μεσογειακής κουζίνας και ειδικά εκείνης της Σάμου με αναφορά στην Πυθαγόρεια Διατροφή με σπουδαίους ομιλητές
Σε μοναστήρι θα μπορούσε να γίνει αναπαράσταση του ξεχωριστού εθίμου της παραδοσιακής γιορτής που μαγειρεύεται ολονύχτια σε τεράστια καζάνια κατά την παραμονή θρησκευτικών εορτών και προσφέρεται μετά την θεία λειτουργία. Βασική πρώτη ύλη είναι το σιτάρι με κρεμμύδια και κατσίκι. Παραλλαγή είναι το «κεσκέκι», όπου το σιτάρι δεν αλέθεται, αλλά χρησιμοποιείται κοπανισμένο.
Βραδιά οινογνωσίας σε υπαίθριους ή μη υπαίθριους χώρους με ζωντανή μουσική, χορούς, εδέσματα και άφθονο σαμιώτικο κρασί κλπ.
Μαγειρέματα σε ξυλόφουρνο με ζυμωτό ψωμί και άλλα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα
Συλλογή τοπικών συνταγών ελλήνων αλλά και ξένων προσκεκλημένων διακεκριμένων CHEF και δημιουργία εικονογραφημένου βιβλίου συνταγών
Κινηματογράφηση και δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) από την προετοιμασία έως το κλείσιμο των ημερών γαστρονομίας και του Ελληνικού Πάσχα με σκοπό την τουριστική προβολή του νησιού μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θέτοντας ως στόχο να βάλουμε την προσωπική μας σφραγίδα στη νέα εποχή που απευθύνεται σε τουρίστες, επισκέπτες και ερευνητές που θέλουν να γνωρίσουν την ταυτότητα του τόπου μας.
Το ΡΑΛΛΥ ΑΝΤΙΚΑ «Tour de Samos»: Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής είναι ο κος Ιωάννης Ιγγλέσης, ο οποίος και ανέλαβε την πρωτοβουλία να γίνει θεσμός το Ράλλυ Αντίκα «Tour de Samos» στο νησί μας. Πρόκειται για ένα Αγώνα Ιστορικών Αυτοκινήτων, ένας αγώνας φιλικού χαρακτήρα, ακρίβειας και όχι ταχύτητας, που διεξάγεται σε δύο σκέλη (Σάββατο και Κυριακή, με διαφορετικές διαδρομές) σε δρόμους κανονικής κυκλοφορίας, με πλήρη τήρηση του Κ.Ο.Κ και χωρίς να χρειαστεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για την κίνηση των υπολοίπων οχημάτων. Δεκάδες υπέροχα αυτοκίνητα άλλων δεκαετιών καλύπτουν περίπου 200 χιλιόμετρα με regularity ειδικές διαδρομές μπροστά από τα περισσότερα σημεία ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος της Σάμου, καθώς και από πανέμορφα παραθαλάσσια και ορεινά τοπία του νησιού. Ο αγώνας συνδιοργανώνεται από διάφορα αθλητικά σωματεία, τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Αγώνων Αυτοκινήτου της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και διεξάγεται σύμφωνα με τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα της FIA και τον ΕΑΚ Ιστορικών Αυτοκινήτων, με πλήρη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το 2o Street Art Festival στόχο έχει να φέρει κοντά τους νέους και δημιουργικούς ανθρώπους του νησιού, δίνοντας τους βήμα έκφρασης. Να παρουσιάσουν τα έργα τους, να διασκεδάσουν και να επικοινωνήσουν με την τέχνη, με το ευρύ κοινό. Το 1ο Karlovasi Street Art Festival που πραγματοποιήθηκε το 2017, μια γιορτή χρωμάτων, τέχνης και ενέργειας επιμελήθηκε ο διακεκριμένος street artist, Yiakou και διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Ομάδα Παρέμβασης Καρλοβάσου. Όλα τα έργα των καλλιτεχνών, όσα μπόρεσαν να αντέξουν στις κλιματικές αλλαγές και στο πέρασμα του χρόνου, εκτίθενται ακόμη και σήμερα υπαίθρια, στο λιμάνι και στον Όρμο Καρλοβάσου. Στα πλαίσια του 1ου Karlovasi Street Art Festival πραγματοποιήθηκαν κι άλλα δρώμενα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και κατά αναλογία θα μπορούσαν να οργανωθούν πολλές εκδηλώσεις και το έτος 2023, που σκοπό θα έχουν να κινητοποιήσουν και την τοπική κοινωνία με συμμετοχές από πολλούς φορείς πχ. συλλόγους, ιδιώτες, παιδιά, φοιτητές κ.α. και θα προσφέρουν χαρά και καλλιτεχνική δημιουργία σε μικρούς και μεγάλους φίλους ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξουν τον προορισμό της Σάμου ως ένα προορισμό των γκράφιτι ελκύοντας περισσότερους επισκέπτες και προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες προβολής του τόπου μας.
Ενδεικτικά θα προτείνουμε:
έναρξη φεστιβάλ με τους καλλιτέχνες να τακτοποιούνται στους καμβάδες τους, και με υπεύθυνο επιμελητή του φεστιβάλ, να δίνει το έναυσμα για να αρχίσει η δημιουργία
Ο καθένας θα μπορεί να παρακολουθήσει τους καλλιτέχνες να δημιουργούν, να φωτογραφηθεί με τον αγαπημένο του καλλιτέχνη και το έργο του ενώ οι μουσικές του κόσμου θα ακούγονται στον αέρα.
“Κιμωλία στην άσφαλτο” και εργαστήρι graffiti για ενήλικες και για παιδιά.
Η ιππήλατη άμαξα του Καρλοβάσου να συμμετέχει στο Λιμάνι
DJ party! Διασκέδαση για όλες τις ηλικίες! Μουσική και χορός ως αργά το βράδυ
Αυτοκίνητα και μηχανές, αντίκες να κάνουν βόλτες και να όσοι επιθυμούν να μπορούν να φωτογραφηθούν με τους δημιουργούς και τα έργα τους.
Ο χρωματοπόλεμος ως δράση με σύνθημα ζήτω τα χρώματα ενώ ταυτόχρονα μουσικές και τα χρώματα θα συναγωνίζονται για μια θέση ψηλά στον αέρα
Σύντομες μα συναρπαστικές παραστάσεις χορού επί σκηνής
Το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να συμμετέχει με τα μουσικά συγκροτήματα των φοιτητών για να γεμίσουν ήχους και κέφι την περιοχή
Η Δυτική Σάμος λόγω της πολυσύνθετης τουριστικής προσφοράς της, μπορεί να προσελκύσει τουρίστες µε διαφορετικό προφίλ ως προς:
τον τύπο του ταξιδιού
τον τόπο κατοικίας και την εθνικότητα
τον κύκλο ζωής και την οικογενειακή κατάσταση
τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (ιδίως εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο)
τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά τα ειδικά ενδιαφέροντα των τουριστών.
Με βάση των κύκλο ζωής των ανθρώπων και τους τύπους ταξιδιωτών αλλά και τις προσφερόμενες ταξιδιωτικές εμπειρίες της Σάμου, θα μπορούσε να γίνει ενδεικτική χαρτογράφηση της τουριστικής αγοράς και αντιστοίχιση εμπειριών και ταξιδιωτών — με όλες τις εθνικότητες —στο νέο τουριστικό αφήγηµα όσο και στην εικονογράφηση του εν λόγω αφηγήματος µε τις κατάλληλες φωτογραφίες.
Συγκεκριμένα, µπορούν να προσδιοριστούν τα ακόλουθα τµήµατα της αγοράς, τα οποία όλα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Σάμο:
Οικογένειες µε παιδιά
Παρέες. Νέα ζευγάρια. Ώριµα ζευγάρια (empty nesters)
Οργανωμένα γκρουπ
Σχολικές/φοιτητικές οµάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Επαγγελµατίες (κυρίως σύνεδροι κλπ)
Προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι παραπάνω κατηγορίες ταξιδιωτών, θα πρέπει να ετοιμαστούν ελκυστικές ταξιδιωτικές προτάσεις για κάθε µια εξ αυτών των κατηγοριών.
Μια άλλη βασική διάκριση της αγοράς είναι αυτή µεταξύ ανεξάρτητων ταξιδιωτών και της πελατείας των tour operators. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος προσέγγισης θα μπορούσε να γίνει με την παραγωγή και την διανομή περιεχομένου για την Δυτική Σάμο, διαδικτυακή προβολή, παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, φιλοξενία διαμορφωτών γνώμης, επαφές Β2Β (σε εκθέσεις, μέσω fam trips).
Ειδική µνεία αξίζει να γίνει στην πελατεία των tour operators, η οποία θα επισκεφτεί την περιοχή είτε για παραθεριστικές διακοπές διάρκειας τουλάχιστον µιας εβδομάδας (µε άφιξη στα αεροδρόμια Σάμου, είτε στο πλαίσιο περιηγητικού ταξιδιού µε πολλαπλούς σταθµούς
Με τους περιηγητικούς προορισμούς ασχολούνται λιγότερο οι μεγάλοι tour operators του µαζικού τουρισµού και περισσότερο οι εξειδικευμένοι θεµατικοί tour operators µικρού και µεσαίου µεγέθους. Αποτελεί βασική προτεραιότητα η προσέγγιση εκείνων των tour operators που θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν την Δυτική Σάμο ως νέο προορισµό στα προγράµµατά τους ή να διευρύνουν τα προσφερόµενα ταξίδια εφόσον ήδη την περιλαµβάνουν.
Συμπερασματικά, ο Δήμος Δυτικής Σάμου δραστηριοποιείται για την επίτευξη νέων στόχων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας, υιοθετώντας καλές πρακτικές μέσα από την αμοιβαία συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών της αλλά και την διαδημοτική συνεργασία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 1. ΑΞΟΝΕΣ & ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2022

Στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του νησιού γενικότερα και του Δήμου Δυτικής Σάμου ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά δράσεις βασισμένες στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης
Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα οι παρακάτω δράσεις:

Συντήρηση αναρριχητικών πεδίων του δήμου.
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες συντήρησης των αναρριχητικών πεδίων του δήμου σε μια προσπάθεια προώθησης της εναλλακτικής μορφής αναρριχητικού τουρισμού.
Συνολικό κόστος: 2.500,00€

Ελληνικό Πάσχα και Φεστιβάλ Σαμιώτικων Γεύσεων.
Σε συνεργασία με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, την ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ και το Ελληνικό Πολωνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώθηκαν εκδηλώσεις με θέμα «Ελληνικό Πάσχα και Φεστιβάλ Σαμιακών Γεύσεων» με στόχο την προώθηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Πολωνία. Η Δράση υποστηρίζεται και από το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουν συνάψει οι Δήμοι της Σάμου με το Ελληνο-Πολωνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Σκοπός η αύξηση της επισκεψιμότητας μέσα από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νήσου Σάμου καθώς και της ελληνικής φιλοξενίας.
Για το λόγο αυτό φιλοξενήθηκαν 5 άτομα από την Πολωνία δύο εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένα στην πατρίδα τους μέσα από την εκπομπή Masterchef.
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε αμπελώνες του νησιού και παράλληλα με τοπικά έθιμα του Πάσχα διοργανώθηκε δράση δημιουργίας παραδοσιακών πασχαλινών συνταγών η οποία κινηματογραφήθηκε ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλο διαφημιστικό υλικό.
Ο δήμος κάλυψε τα έξοδα προμήθειας πρώτων υλών για την εκδήλωση, έξοδα διερμηνέα, από κοινού με το δήμο Ανατολικής Σάμου τη διαμονή και διατροφή, καθώς και διαφημιστικό υλικό.
Συνολικό κόστος, περίπου: 5.500,00€

Φωτογράφιση στη Σπηλιά του Πυθαγόρα.
Στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης πραγματοποιήθηκε επιπλέον, φωτογράφιση στη Σπηλιά του Πυθαγόρα προκειμένου να δημιουργηθεί διαφημιστικό υλικό.
Συνολικό κόστος, περίπου: 300,00€

Δημιουργία προώθησης σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Πραγματοποιήθηκε καμπάνιας προβολής του δήμου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεργασία με instagrammers.
Συνολικό κόστος, περίπου: 5.000,00€

Επιγραφές σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.
Κατασκευάστηκαν επιγραφές σε τουριστικού ενδιαφέροντος σημεία του δήμου.
Συνολικό κόστος: 1.200,00€

Τηλεοπτική εκπομπή.
Δημιουργήθηκε τηλεοπτική εκπομπή προβολής του δήμου στο ΕΡΤ & ERTFLIX.
Για την δημιουργία της εκπομπής μετέβησαν στο νησί 4 καλλιτέχνες, 2 δημοσιογράφοι κι ένα ειδικό όχημα. Ο δήμος κάλυψε μέρος της δαπάνης μετακίνησης, τη διαμονή καθώς κι ένα γεύμα.
Συνολικό κόστος: 1.000,00€

Τουριστικός οδηγός για Παλαιό Καρλόβασι.
Δημιουργήθηκε διαφημιστικός τουριστικός οδηγός ειδικά για την περιοχή του Παλαιού Καρλοβάσου σε στόχο την ανάδειξη αυτού του ιδιαιτέρου κάλλους κι ενδιαφέροντος οικισμού της πόλης.
Συνολικό κόστος: 1.000,00€

Προμήθεια αναμνηστικών δώρων.
Ο δήμος για να προσφέρει αναμνηστικά δώρα σε επίσημους προσκεκλημένους προμηθεύτηκε δίκαιες κούπες με ειδικό λογότυπο και βιβλία της Μαργ.Ικαρίου «Πυθαγόρειος Διατροφή», προκειμένου τα δώρα που προσφέρει να αποτελούν κι ένα μέσο διαφήμισης και προβολής του τόπου.
Συνολικό κόστος: 2.500,00€

Εκδήλωση στο Μουσείο Βυρσοδεψίας.
Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η εκδήλωση re-opening του Μουσείου Βυρσοδεψίας, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και αδελφοποίηση του δήμου με το δήμο Arzignano της Β.Ιταλίας. Μεταξύ των δύο δήμων υπογράφηκε «Σύμφωνο αδελφότητας», ένα μνημόνιο συνεργασίας και φιλίας σε διάφορα επίπεδα.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.
Συνολικό κόστος: 7.000,00€

Συμμετοχή Δήμου Δυτικής Σάμου με δικό του περίπτερο στην Βαρσοβία Πολωνίας, υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το Πολωνικό Επιμελητήριο και επίσημες συναντήσεις σε δυο πόλεις και δημαρχεία (Grodzisk Mazowiecki και πόλη Lomza) της Πολωνίας στα πλαίσια επαφών για σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας σε κοινωνικά πολιτιστικά και θέματα τουρισμού.
Έξοδα συμφώνου συνεργασίας (περιλαμβάνει τα έξοδα (3)τριμελής αποστολής του Δήμου αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση, από 22 έως 30 Νοεμβρίου 2022) ποσό € 6.836,76
Δαπάνη έκθεσης στο εξωτερικό ποσού € 2.231,00 Νοεμβρίου (περιλαμβάνει κόστος ενοικίασης χώρου περιπτέρου € 1.631,00 και € 600,00 ενοικίαση εξοπλισμού περιπτέρου έπιπλα, τηλεόραση, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ)
Δαπάνη προωθητικού υλικού € 1.500,00 (περιλαμβάνει μετάφραση 30σελ του τουριστικού οδηγού της Σάμου (Τρίγωνο της Ευτυχίας) καθώς και εκτυπώσεις φυλλαδίου Μαραθοκάμπου και φυλλαδίου Παλαιού Καρλοβάσου)
Καλύτερα Τουριστικά Χωριά από τον UNWTO 2021 (πιλοτική πρωτοβουλία) – Πρόγραμμα αναβάθμισης

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου (Ελλάδα), συμμετέχει στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Καλύτερων Τουριστικών Χωριών από τον UNWTO.
Ο Δήμος Δυτικής Σάμου επιλέχθηκε ανάμεσα σε πάνω από 170 αιτήσεις από 75 χώρες, μια ξεκάθαρη απόδειξη του πολιτιστικού και φυσικού της πλούτο και τις υψηλές δυνατότητές του να γίνει εξαιρετικό παράδειγμα ως αγροτικού προορισμού κορυφαίων επιπέδων. Ο UNWTO προσφέρει την υποστήριξή του με επιλεγμένους εταίρους στα χωριά που αποτελούν μέρος του Προγράμματος Αναβάθμισης για τη βελτίωση των περιοχών που παρουσίασαν κάποια «κενά» κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Τα χωριά αυτά αποτελούν παράδειγμα, στο να γίνει ο τουρισμός μοχλός αγροτικής ανάπτυξης και ευημερίας, ενώ παράλληλα προάγουν τον ρόλο του τουρισμού μέσα από την αναγνώριση και τη διαφύλαξη των αγροτικών χωριών, την προστασία των περιοχών Natura, την βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και τις περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους αλλά ταυτόχρονα συμβάλουν στην διατήρηση της πολιτιστική κληρονομιάς, της παράδοσης και της κουλτούρας του τόπου τους που αντιπροσωπεύουν.
Το Πρόγραμμα Αναβάθμισης του UNWTO 2021 περιλαμβάνει 20 χωριά. Είναι εκείνα τα χωριά που δεν πληρούσαν πλήρως τα κριτήρια, αλλά που εξακολουθούν να έχουν μεγάλες δυνατότητες και είναι σε καλό δρόμο να γίνουν τα Καλύτερα. Ο UNWTO βοηθά αυτά τα χωριά να βελτιωθούν και να εργαστεί για τα αδύνατα σημεία τους μέσω εργαστηρίων, εικονικών συναντήσεων και άλλων πρωτοβουλιών.
https://www.unwto.org/tourism-villages/en/upgrade/
Το ημερολόγιο δραστηριοτήτων για το 2022, στο πλαίσιο του Δικτύου BTV περιλάμβανε τρεις πυλώνες:
Κοινή χρήση πληροφοριών : σειρά 5 θεματικών συνεδριών σε καθεμία από τις οποίες τρία χωριά παρουσιάζουν τις καλές πρακτικές τους επιλεγμένες από τον UNWTO (προκαταρκτικά Μάιος/Ιούνιος/Ιούλιος/Σεπτέμβριος/ Οκτώβριος).
Ανάπτυξη ικανοτήτων : masterclasses από εταίρους του UNWTO σε επιλεγμένα θέματα με βάση προσδιορισμένες ανάγκες και προτεραιότητες, που προτείνονται σε μηνιαία βάση από τον Ιούνιο.
Επικοινωνία : εκστρατείες προβολής μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του UNWTO.
Η σειρά Καλών Πρακτικών Κοινή χρήση ξεκίνησε με την 1η Συνεδρίασή της, την Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022
Το Δίκτυο BTV
Αποτελώντας ένα από τους πυλώνες του Δικτύου BTV που μοιράζεται γνώση , αυτή η σειρά διαδικτυακών συγκεντρώσεων στοχεύει να καλλιεργήσει μια κουλτούρα μάθησης μεταξύ των χωριών, να ενεργοποιήσει τη δημιουργική σκέψη και να δημιουργήσει νέες ιδέες.
Το πρόγραμμα για το 2022, περιλάμβανε πέντε θεματικές συνεδρίες σε καθεμία από τις οποίες τρία χωριά παρουσιάζουν τις καλές πρακτικές τους, επιλεγμένες από τον UNWTO. Οι προγραμματισμένες συνεδρίες αρχικά, ήταν οι ακόλουθες:
Συνεδρία 1 : Προώθηση και Διατήρηση Πολιτιστικών Πόρων (Μάιος 2022)
Συνεδρία 2 : Ενσωμάτωση αλυσίδας αξίας (Ιούνιος 2022)
Συνεδρία 3 : Κοινωνική Βιωσιμότητα (Ιούλιος 2022)
Συνεδρία 4 : Τουριστική Ανάπτυξη (Σεπτέμβριος 2022)
Συνεδρία 5 : Περιβαλλοντική Αειφορία (Οκτώβριος 2022)

Στην πρώτη συνεδρία με τίτλο Εμπλουτίζοντας τον Τουρισμό μέσω της Προστασίας της Κληρονομιάς και της Προστασίας των Τοπικών Πολιτισμών , εκπρόσωποι από το Xidi (Κίνα), τη Miyama (Ιαπωνία) και το Cuetzalan del Progreso (Μεξικό) μοιράστηκαν εμπειρίες και διδάγματα σχετικά με τη διατήρηση, τη διαφύλαξη και την προώθηση τους υλική και άυλη κληρονομιά.

Την 21η Ιουλίου 2022, παρακολουθήσαμε από κορυφαία στελέχη της Google σεμινάριο σχετικά με το πως «χτίζεται» και γίνεται γνωστός ένας προορισμός, αξιοποιώντας τα εργαλεία και την πλατφόρμα του Tripadvisor.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης συνεδρίας την 30η Ιουλίου 2022 και με τίτλο «The Taste of Local » εκπρόσωποι από το Valposchiavo (Ελβετία) , Bkassine (Λίβανος) και Radovljica (Σλοβενία) μοιράστηκαν τις αντίστοιχες εμπειρίες τους όσον αφορά την ενσωμάτωση των τομέων τροφίμων και γεωργίας, στην τουριστική αλυσίδα αξίας τους και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την ένταξη αυτών των στοιχείων στην τουριστική προσφορά. Η πρόσβαση στις δραστηριότητες του Δικτύου BTV είναι ιδιωτική και για χρήση από ενδιαφερόμενους ΜΟΝΟ από τα χωριά.

Την 30η Ιουνίου 2022, παρακολουθήσαμε από κορυφαία στελέχη της Google σεμινάριο σχετικά με τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων και πως γίνεται γνωστός ένας τουριστικός προορισμός, μέσα από τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και μας ζητήθηκε η δημιουργία λογαριασμού στο Instagram (MWSAMOS).

Κατά τη διάρκεια της τρίτης συνεδρίας την 20η Σεπτεμβρίου 2022 και με τίτλο « Out of the Box» , εκπρόσωποι από την Cumeada (Πορτογαλία) και το San Ginesio (Ιταλία) μοιράστηκαν τις βέλτιστες πρακτικές τους, για την ανάπτυξη του τουρισμού στα χωριά τους μέσω της υλοποίησης καινοτόμων πρωτοβουλιών και έργων. 
Στόχος του δικτύου είναι να προωθήσουμε περαιτέρω την αυθεντικότητα των Καλύτερων Τουριστικών Χωριών και του Προγράμματος Αναβάθμισης για να μοιραστούμε τις συναρπαστικές ιστορίες που έχει να πει ο καθένας κάνοντας γνωστές τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν για τη βιωσιμότητα και την αγροτική ανάπτυξη. Για να έχουμε μεγαλύτερη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και να αποκτήσουμε ορατότητα ως μέλος του Δικτύου BTV , ακολουθούμε στο Instagram → @BTV_UNWTO και προσκαλούμε και άλλους σχετικούς συνεργάτες να ακολουθήσουν κάνοντας κοινή χρήση του περιεχομένου των καλύτερων τουριστικών χωριών.
Επιπρόσθετα γίνεται αποστολή στην ομάδας BTV ( besttourismvillages@unwto.org ) σχετικών εκδηλώσεων και πληροφοριών σχετικά με το δίκτυο των Best Tourism Villages (BTV) για μια πιο συγκεκριμένη προβολή του χωριού και των δραστηριοτήτων μας.
Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, θα δοθούν πρόσθετες πληροφορίες και τα χωριά θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου πρόταση αξιολόγησης για το 2023 απευθείας και όχι μέσω της διαδικασίας υποψηφιότητας.
Το Δίκτυο BTV του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού μοιράζεται τη γνώση και τις καλές πρακτικές των καλύτερων τουριστικών χωριών στοχεύοντας να καλλιεργήσει μια κουλτούρα μάθησης μεταξύ των χωριών, να ενεργοποιήσει τη δημιουργική σκέψη και να δημιουργήσει νέες ιδέες. σειρά διαδικτυακών συγκεντρώσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2023
Η δομή και ο προϋπολογισμός δαπανών του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, αποτελεί συνέχεια του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το έτος 2023.
Καταρτίστηκε, όσον αφορά στις λειτουργίες και επενδύσεις, βάσει του προϋπολογισμού δαπανών των τμημάτων και των αντίστοιχων κωδικών του προϋπολογισμού. Όπως θα δούμε παρακάτω, για κάθε μία από τις προγραμματισμένες δράσεις, προσδιορίζονται: Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης ο προϋπολογισμός δαπανών και η πηγή χρηματοδότησης της δράσης.
Συγκεκριμένα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2023

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός δαπανών είναι ενδεικτικός και αποτελεί όριο δαπανών που μπορούν να διατεθούν πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου και με βάση τις εκάστοτε συγκυρίες.

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 96, οι Δήμοι συμμετέχουν και χρηματοδοτούν την εκτέλεση προγραμμάτων και μέτρων εφόσον αυτά συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Η συγχρηματοδότηση συνήθως υλοποιείται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων κάθε μορφής ή από ίδια διαθέσιμα του Δήμου. Πέραν αυτών οι Δήμοι μπορούν να σχεδιάζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους και να αναλαμβάνουν τον ρόλο του συντονιστή μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό θα πρέπει να είναι σε εναρμόνιση με τον περιφερειακό σχεδιασμό αφού μέσω των χρηματοδοτήσεων εκτελούνται και έργα των Δήμων. Η Αυτοδιοίκηση μπορεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια ή με ιδιώτες- επενδυτές να αναλάβει την δημιουργία έργων ειδικής τουριστικής υποδομής όπως για παράδειγμα συνεδριακών κέντρων, τουριστικών λιμένων, κέντρων Ιαματικών Πηγών κλπ. Ωστόσο η διαχείριση των τουριστικών υπηρεσιών, με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του προορισμού (ποιοτικά και ποσοτικά) και η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και «προϊόντων», συμβατών με τις προσδοκίες των καταναλωτών, εν μέρει μόνο αποτελεί έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική. Αποτυπώνει τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας ώστε να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό στην πραγμάτωση του σκοπού του Δήμου. Η εξωστρέφεια, οι συνέργειες και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν αναμφίβολα το μέλλον του τουρισμού προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες καλές πρακτικές.

Δραστηριοποιούμαστε πάντα με γνώμονα το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουμε και το οποίο όπως αποδείχτηκε ανατρέπει την πορεία των πραγμάτων στο διηνεκές. Στο πλαίσιο αυτό συζητούνται και αποφασίζονται το όραμα του Δήμου και οι στρατηγικές για την εκπλήρωση αυτού του οράματος που είναι:

Η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας και ελκυστικότητας της των ΔΕ Καρλοβασίων και Μαραθοκάμπου και η καθιέρωσή τους ως μοναδικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Την ενίσχυση & ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Θετικών Επιστημών.
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία επενδύσεων με προστιθέμενη αξία για το μέλλον.

«Πρέπει να οργανώσουμε τον τουρισμό έτσι, ώστε να μην αποτελεί μόνο μια καλή εμπορική δοσοληψία, αλλά και μια ευκαιρία για να δημιουργηθεί ένας περισσότερο καλλιεργημένος
και ειρηνικός κόσμος».
Arthur Haulot

Π. Πρόεδρος
Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού

Π Η Γ Ε Σ
ΕΟΤ/ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
http://www.gnto.gov.gr/el
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021

ΣΑΜΟΣ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
https://docplayer.gr/20752146-Samos-to-trigono-tis-eytyhias-apotelesma-eytyhia-2.

Η ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ
https://www.samosin.gr

ΟΡΜΟΣ ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ
https://www.samosin.gr/el/

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
https://www.aegean.gr/schools/

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ (Κωμόπολη) ΣΑΜΟΣ https://www.gtp.gr/LocInfo.asp?InfoId=28&Code=EGRNSA20MRSOMS&PrimeCode=EGRNSA20MRSOMS&Level=8&PrimeLevel=8&lng=1
Αδελφοποιήσεις πόλεων
http://www.twinning.org/el/page/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7#.YfHFSupBy70

Μελέτη ΝΕΕ: Η επίδραση της ναυτιλίας στην Εθνική οικονομία και οι στόχοι
https://www.liberal.gr/economy/meleti-nee-i-epidrasi-tis-nautilias-stin-ethniki-oikonomia-kai-oi-stochoi/417208
Τουριστικός Σχεδιασμός κ& Προβολή ΕΕΤΑ ΑΕ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
Το παρόν Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου καταρτίστηκε με βάση τους στρατηγικούς στόχους του Ελληνικού Τουρισμού για το έτος 2023 και σύμφωνα με τους στόχους της τουριστικής προβολής των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το σχέδιο κατατίθεται στη Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δυτικής Σάμου, για γνωμοδότηση και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής μπορεί να αναθεωρείται στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
Η βασική στρατηγική του Ε.Ο.Τ είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε  κορυφαίο, ελκυστικό, πολυνησιακό  τουριστικό προορισμό, με πολυποίκιλη ενδοχώρα,  που προσφέρει ασφάλεια, οικειότητα, ποιοτικές υπηρεσίες και ευζωία, αυθεντικές και εξατομικευμένες εμπειρίες θεματικού τουρισμού,   καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ειδικότερα για το 2021-2022, το αίσθημα που προέκυψε από την ανασφάλεια, την απομόνωση, τη μονοτονία, την αβεβαιότητα και το φόβο που κυριαρχεί σε όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη, είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο.
Το Τουριστικό Προϊόν

Δεδομένου ότι για το 2023 η ασφάλεια,  η ηρεμία και η δυνατότητα αποφυγής πολυκοσμίας  αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός τουριστικού  προορισμού, η επικοινωνία προτείνεται να εστιάζει πρώτιστα στους εξής θεματικούς άξονες:
Ήλιος και θάλασσα
Τουρισμός ευεξίας και αναζωογόνησης  (wellness)
Τουρισμός πολυτελείας
Υπαίθριες δραστηριότητες
Εναλλακτικός Τουρισμός /Εναλλακτική Ελλάδα (βουνά, ποτάμια, λίμνες, ενδοχώρα)
Θαλάσσιος τουρισμός  (yachting, sailing, diving)
Γαστρονομία
 
Δευτερευόντως, συνδυαστικά με τους ανωτέρω θεματικούς άξονες,  διατηρείται η προβολή και προώθηση των θεματικών/εναλλακτικών προϊόντων  που είναι σημαντικοί για τον ελληνικό τουρισμό , και ανάπτυξή τους αποτελεί διαχρονικό στόχο του ΕΟΤ.
Πολιτιστικός Τουρισμός
Θρησκευτικός / Προσκυνηματικός τουρισμός
Τουρισμός Πόλεων / City breaks
Αθλητικός τουρισμός  – Προπονητικός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός/τουρισμός κινήτρων

Σύμφωνα με τον Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και δεδομένου, ότι οι δράσεις τουριστικής προβολής οφείλουν να συνεχίζονται παράλληλα, και μάλιστα σε αυτή την συγκυρία, με ιδιαίτερη έμφαση και ένταση στο ψηφιακό κομμάτι, που θα είναι το κύριο εργαλείο μας για το επόμενο διάστημα, καταρτίστηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με σταθερό προσανατολισμό στους παρακάτω βασικούς στρατηγικούς στόχους:
Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των νησιών της Π.Β.Α. και ανάπτυξη διακριτής τουριστικής ταυτότητας, τόσο για το σύνολο της Π.Β.Α., όσο και για κάθε νησί ξεχωριστά (destination brand)
Προβολή των νησιών της Π.Β.Α. ως προορισμών που μπορούν να προσφέρουν ένα ασφαλές, διαφοροποιημένο και ειδικό τουριστικό προϊόν, βασισμένο στα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά γνωρίσματα του κάθε νησιού.
Διασύνδεση της τουριστικής προβολής με τη γαστρονομία, την αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και το περιβάλλον των νησιών, ώστε να υπάρξει εμβάθυνση της διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους παραγωγικούς κλάδους
Προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών με άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
Η δημιουργία της «ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας» του Δήμου Δυτικής Σάμου, βασίζεται στην ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση και προβολή προτάσεων για ομάδες – στόχους όπως ο πολιτιστικός, θρησκευτικός και περιβαλλοντικός ή φυσιολατρικός τουρισμός, ο σχολικός ή εκπαιδευτικός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο ιαματικός τουρισμός κ.ο.κ.).
Ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός δαπανών είναι ενδεικτικός και αποτελεί όριο δαπανών που μπορούν να διατεθούν πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου και με βάση τις εκάστοτε συγκυρίες.

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 96, οι Δήμοι συμμετέχουν και χρηματοδοτούν την εκτέλεση προγραμμάτων και μέτρων εφόσον αυτά συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Η συγχρηματοδότηση συνήθως υλοποιείται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων κάθε μορφής ή από ίδια διαθέσιμα του Δήμου. Πέραν αυτών οι Δήμοι μπορούν να σχεδιάζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους και να αναλαμβάνουν τον ρόλο του συντονιστή μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό θα πρέπει να είναι σε εναρμόνιση με τον περιφερειακό σχεδιασμό αφού μέσω των χρηματοδοτήσεων εκτελούνται και έργα των Δήμων. Η Αυτοδιοίκηση μπορεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια ή με ιδιώτες- επενδυτές να αναλάβει την δημιουργία έργων ειδικής τουριστικής υποδομής όπως για παράδειγμα συνεδριακών κέντρων, τουριστικών λιμένων, κέντρων Ιαματικών Πηγών κλπ. Ωστόσο η διαχείριση των τουριστικών υπηρεσιών, με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του προορισμού (ποιοτικά και ποσοτικά) και η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και «προϊόντων», συμβατών με τις προσδοκίες των καταναλωτών, εν μέρει μόνο αποτελεί έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική. Αποτυπώνει τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας ώστε να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό στην πραγμάτωση του σκοπού του Δήμου. Η εξωστρέφεια, οι συνέργειες και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν αναμφίβολα το μέλλον του τουρισμού προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες καλές πρακτικές.

Δραστηριοποιούμαστε πάντα με γνώμονα το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουμε και το οποίο όπως αποδείχτηκε ανατρέπει την πορεία των πραγμάτων στο διηνεκές. Στο πλαίσιο αυτό συζητούνται και αποφασίζονται το όραμα του Δήμου και οι στρατηγικές για την εκπλήρωση αυτού του οράματος που είναι:

Η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας και ελκυστικότητας της των ΔΕ Καρλοβασίων και Μαραθοκάμπου και η καθιέρωσή τους ως μοναδικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Την ενίσχυση & ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Θετικών Επιστημών.
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία επενδύσεων με προστιθέμενη αξία για το μέλλον.
Έχοντας υπόψη:
τις αριθ. 14840/25-10-2012 και 514666/24-12-2014 Εγκυκλίους τουΥπουργείου Τουρισμού-Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), – Γενικής Διεύθυνσης Προβολής -Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης,
τις διατάξεις των άρθρων 75, 93 , 95 & 96 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚΑ΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’),
τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4276/2014,
την εγκύκλιο του ΕΟΤ( Αριθ. Πρωτ.: 16536 Αθήνα, 28 /12/2018),
την από 22-12-2022 σύμφωνη γνώμη της Αν/τριας Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου,
την υπ.αριθ.πρωτ.16027/22-12-2022 Πρόσκληση για την σύγκλιση της 3ης συνεδρίασης, της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου, 2023, για την υποβολή προτάσεων – εισηγήσεων, για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου
Ο Δήμος Δυτικής Σάμου καλείται να συντάσσει Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου για το έτος 2023 προκειμένου να εξασφαλίσει την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.
(Επισυνάπτεται η αριθ.3/2022 απόφαση της ΕπιτροπήςΤουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου)
Εισηγούμεθατην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου έτους 2023, σύμφωνα με την 3/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής καιΑνάπτυξης του Δήμου Σάμου
(επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα)
Η Γενική Γραμματέας
Πατρώνη Ιωάννα


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 3/2022

​Στο Καρλόβασι, σήμερα 22-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, συνεδρίασε η «Επιτροπή τουριστικής προβολής & ανάπτυξης» του Δήμου Δυτικής Σάμου, στην αίθουσα του Δημαρχείου Καρλοβάσου.

​Στη συνάντηση συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη της επιτροπής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Βολακάκης Δημήτριος, Δημ.Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής
Ανδρεάδης Νικόλαος
Σταύρου Αικατερίνη
Μακρή Ευαγγελία

Λογοθέτης Στέλιος
Αποστόλου Δημήτριος
Ελένης Μανώλης
Καββάδας Τριαντάφυλλος
Ισιδώρου Μαρία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η Γ.Γ. του Δήμου κ.Ι.Πατρώνη και η κ.Ε. Μιχαλοπούλου.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής τουριστικής προβολής& ανάπτυξης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και η Γενική Γραμματέας του Δήμου αρχικά, έκαναν απολογισμό των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος 2022 σχετικά με την τουριστική προβολή του τόπου και, στη συνέχεια παρουσίασαν το πρόγραμμα δράσης για το έτος 2023.
Η Γεν. Γραμματέας του Δήμου, κ.Ι.Πατρώνη, αφού παρουσίασε αναλυτικά το «Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Δυτ. Σάμου 2023» ζήτησε τη γνωμοδότηση της επιτροπής επ΄ αυτού.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία επισημάνθηκαν από τα παρόντα μέλη διάφορα θέματα τουρισμού, όπωςπ.χ. με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί:
• Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου
• Η αύξηση των αφίξεων

Επίσης προτάθηκαν τρόποι συμβολής του δήμου στην τουριστική προβολή του τόπου, όπως π.χ.:
• Η καθαριότητα του δήμου
• Ο εξωραϊσμός και η καθαριότητα των δύο εισόδων στην πόλη του Καρλοβάσου
• Διάφορα έργα υποδομής

Επιπλέον διατυπώθηκε κάποιος προβληματισμός για την μη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και αναζητήθηκαν τρόποι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Τέλος όλα τα παρόντα μέλη της επιτροπής δήλωσαν τη σύμφωνη γνώμη τους για το «Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Δυτ. Σάμου 2023» που παρουσίασε η Γεν. Γραμματέας του Δήμου.

Μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφηκε ως ακολούθως:

 1. ΒΟΛΑΚΑΚΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ​​​
 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ​​​
 3. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ​​​
 4. ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο